MG+MSUM

KRIZE IN NOVI ZAČETKI | Umetnost v Sloveniji 2005–2015
22. december 2015 — 03. april 2016
#
#
#
#
#
#
#
#
#

[podnapisi k slikam]

Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005–2015

Odprtje razstave: 22. december 2015 ob 20.00 uri.

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, pritličje, prvo nadstropje in drugo nadstropje

Kuratorji: Bojana Piškur, Igor Španjol, Vladimir Vidmar 

 

Razstava se loteva novejšega časa in pojavov, ki se oblikujejo v neposredni sedanjosti. Njen namen je izoblikovati selekcioniran pogled na dogajanja in poskusiti definirati glavne pojave in razvojne težnje sodobne umetnosti v Sloveniji v zadnjem desetletju.

 

Podobno mozaično, s sodelovanjem več strokovnjakov in poznavalcev umetnostnega dogajanja, smo se lotili nadaljevanja razstavne trilogije izpred desetih let, ko smo med letoma 2003 in 2005 v Moderni galeriji predstavili glavne tokove v vizualni umetnosti in na sorodnih področjih po letu 1975.

 

Zadnje desetletje smo priča dvema na prvi pogled nasprotujočima si družbenima preobratoma. Prvi je svetovna finančna kriza, katere reševanje bančnega sektorja je močno načelo socialno državo in precej uničilo javni sektor. Javne kulturne institucije in umetniki, ki so preživeli proračunske reze, so prisiljeni v iskanje novih taktik preživetja. Medtem ko ta preobrat temelji na pomanjkanju in varčevalnih ukrepih, drugi zagovarja izobilje in ponuja inovacije ter navidezno deluje kot boljša opcija. Gre za magijo tehnologije, imperativ vseobsegajoče digitalizacije in splošne dostopnosti na internetu. Neoliberalne politike varčevanja so tako dodatno okrepile privlačnost digitalne paradigme. Zgodba o tehnološkem preobratu je zasenčila bolj depresivno zgodbo političnega in ekonomskega preobrata, oba fenomena pa sta med seboj prepletena.

 

Umetniki se v svojih delih kritično, četudi pogosto ironično in igrivo, odzivajo na številna protislovja ideoloških in kulturnih diskurzov, s katerimi so obkroženi. Analize in refleksija lastnih osebnih vsakdanjih življenjskih okoliščin pri tem nujno zahtevajo raziskavo širših in kompleksnih struktur, ki določajo in oblikujejo te izkušnje in dogodke. Umetniki sistematično upoštevajo možnosti največkrat na paradoksu utemeljenega, a produktivnega izrabljanja tistih večplastnih in kompleksnih pogojev in okoliščin svojega delovanja, ki so tradicionalno razumljeni kot ovira. Zato se lotevajo prostorske in kulturne določenosti polja delovanja, ujetosti v institucionalni in produkcijski stroj umetnostnega sistema, omejitev in nujnosti kot možnosti in prednosti, konstruktivno ironično in z nekoliko zaigranim uprizarjanjem lastne pozicije.

 

Nova generacija umetnikov je nostalgijo nadomestila z melanholijo, banalnost vsakdanjika z vzvišenim patosom, realna pričakovanja pa z ambicijami. Kljub apatiji in občutku nemoči uspevajo v okoliščinah tranzicije v svoje delo vnašati precejšen odmerek zanosa. Zdi se, da je povzdigovanje vsakdanjega postalo del drže večine mlajših umetnikov, ki bodisi šele iščejo ali že utrjujejo svoje pozicije znotraj sistema.

 

Poleg umetnosti v ožjem smislu želimo predstaviti tudi nekatere prakse s sorodnih področij, kot so strip, fotografija, oblikovanje, arhitektura, film in performans. Vsako od teh področij ima seveda nekoliko drugačno razvojno linijo, ki presega ambicije tokratne razstave, se pa vendarle ponekod dotikajo, prepletajo in kažejo na skupni formalni in zlasti problemski kontekst.

 

Razstavo smo bolj kot klasičen pregled posameznih obdobij, fenomenov in področij izoblikovali kot problemsko interpretacijo, tj. poskusili smo identificirati temeljne in najzanimivejše probleme sodobne umetnosti v Sloveniji ter njena presečišča ali protislovja. Ta interpretacija je bila temelj za samo postavitev razstave, katere pomemben del je obsežna kronološka dokumentacija, v katalog pa smo uvrstili študije o posameznih pojavih in področjih iz obravnavanega časa ter slikovni material. 

 

Seznam sodelujočih

Nika Autor  | Jože Barši | Marko Batista | Viktor Bernik | Goran Bertok | Rok Biček | BridA/Tom Kerševan Sendi Mango Jurij Pavlica | Vesna Bukovec | Jasmina Cibic | Miha Ciglar | Špela Čadež | Ana Čigon | Maja Delak & Luka Prinčič | Delavsko-punkerska univerza | Jon Derganc | Aleksandra Domanović | Lenka Đorojević & Matej Stupica | Milan Erič | Vadim Fiškin | Tomaž Furlan | Bojan Gorenec | Meta Grgurevič & Urša Vidic | Dejan Habicht | Minna Henriksson | Miha Hočevar | Maja Hodošček | Ištvan Išt Huzjan | IRWIN | Matjaž Ivanišin | Sanela Jahić  | Janez Janša & Janez Janša & Janez Janša | Jaša | Sergej KapusStaš Kleindienst | Matjaž Klopčič | Marko Kociper | Kaja Kraner (Neteorit) | KSEVT | Andreja Kulunčić, Ibrahim Ćurić, Said Mujić, Osman Pezić | Tomaž Lavrič | Tanja Lažetić | Zmago Lenárdič | Pei-Ying Lin, Špela Petrič, Dimitris Stamatis, Jasmina Weiss | Polonca Lovšin | Izar Lunaček | Davorin Marc | Luiza Margan | Jurij Meden | Domen Ograjenšek (Neteorit) | Alen Ožbolt | Passaporta (Mara Ambrožič, Jasmina Cibic, Mery Favaretto in Meta Grgurevič) | Marko Peljhan | Borut Peterlin | Alenka Pirman | Anja Planišček in Katarina Čakš | Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti | Tjaša Pogačar (Neteorit) | Marika & Marko Pogačnik | Uroš Potočnik | Marjetica Potrč | Mark Požlep | Arjan Pregl | Luka Prinčič | Marija Mojca Pungerčar | Franc Purg in Sara Heitlinger | Tobias Putrih | Peter Rauch | Viktor & Daria Radić | Maruša Sagadin | Sašo Sedlaček | Iztok Sitar | Jože Slak Đoka | Ana Sluga | Small but dangers | Zoran Smiljanić | Tomo Stanič (Neteorit) | Mladen Stropnik | Vlado Škafar | Andrej Škufca (Neteorit) | Nika Špan | Igor Štromajer | Miha Štrukelj | Andrej Štular | Apolonija Šušteršič in Bojana Kunst | TEMP | Irena Tomažin | Polona Tratnik | Hynek Alt & Aleksandra Vajd | Via Negativa | Veli & Amos | Matej Andraž Vogrinčič | Tao G. Vrhovec Sambolec

 

 

Razstavo je podprlo Ministrstvo za kulturo in Foundation for Art Initiatives.

Program podpirajo: Društvo Igor Zabel in Kinoteka.

 

 

   

 

 

 

[podnapisi k slikam]

  • Uroš Potočnik (levo) and Tomaž Furlan (desno), Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).
  • Tao G. Vrhovec Sambolec (levo) and Sergej Kapus (desno), Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).
  • Jože Barši, Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).
  • Lenka Đorojević and Matej Stupica, Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).
  • Andrej Štular, Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).
  • Marko Kociper, Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).
  • Andreja Kulunčić, Ibrahim Ćurić, Said Mujić, Osman Pezić, Krize in novi začetki: Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Foto: Dejan Habicht (© Moderna galerija, Ljubljana).

Povezava na slike v formatu in resoluciji za tisk.