MG+MSUM

Ljudje

Vodstvo in uprava

dr. Aleš Vaupotič,  direktor

ales.vaupotic@mg-lj.si

 

dr. Robert Simonišek, pomočnik direktorja za strokovno področje

robert.simonisek@mg-lj.si

 

Sanja Kuveljić Bandić​, mednarodni projekti 
sanja.kuveljic-bandic@mg-lj.si

 

Mateja Dimnik, odnosi z javnostmi

mateja.dimnik@mg-lj.si


Ana Žan, administracija
ana.zan@mg-lj.si
Janja Rožmarin Pagon, računovodstvo
janja.pagon@mg-lj.si

 

 

ODDELKI

Izobraževalni oddelek

mag. Adela Železnik, mediacija in obrazstavni programi
adela.zeleznik@mg-lj.si

 

Lucija Cvjetković, pedagoški programi

lucija.cvjetkovic@mg-lj.siizobrazevanje@mg-lj.si

Dana Terzić, pedagoški programi

dana.terzic@mg-lj.siizobrazevanje@mg-lj.si

 

Dokumentacija-arhiv

Jana Intihar Ferjan
jana.ferjan@mg-lj.si

Teja Merhar
teja.merhar@mg-lj.si

Bojana Rogina
bojana.rogina@mg-lj.si

 

Knjižnica

Katja Kranjc
katja.kranjc@mg-lj.si

 

Restavratorsko-konservatorski oddelek

mag. Nada Madžarac
nada.madzarac@mg-lj.si

 

Oddelek zbirke in razstave

MG+

dr. Marko Jenko
marko.jenko@mg-lj.si
mag. Lara Štrumej
lara.strumej@mg-lj.si

mag. Mojca Štuhec
mojca.stuhec@mg-lj.si
dr. Martina Vovk
martina.vovk@mg-lj.si

 

+MSUM

Zdenka Badovinac

zdenka.badovinac@mg-lj.si

dr. Bojana Piškur

bojana.piskur@mg-lj.si

Igor Španjol
igor.spanjol@mg-lj.si

Ana Mizerit
ana.mizerit@mg-lj.si

 

Strokovno-tehnična podpora oddelka zbirke in razstave

Tomaž Kučer
tomaz.kucer@mg-lj.si
 

Jaka Železnikar

jaka.železnikar@mg-lj.si

 


Oddelek za prevajanje

Tamara Soban 
tamara.soban@mg-lj.si

 

Fotoarhiv

Sabina Povšič 
sabina@mg-lj.si
Dejan Habicht
Matija Pavlovec
foto@mg-lj.si

 

Tehnično osebje

Boris Fister
Vojko Kmetič
Janez Kramžar
Armin Salihović

Duško Škrbin

tehnika@mg-lj.si

 

Čuvajska služba

Mario Ošlak, MG+

recepcija.mg@mg-lj.si

Dana Terzić, +MSUM

recepcija.msum@mg-lj.si
Luka Gruden, +MSUM

Tomo Ravbar, +MSUM