MG+MSUM

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

V Moderni galeriji se zavezujemo, da bomo vsem uporabnikom omogočali dostopnost osrednjega spletnega mesta Moderne galerije MG-LJ.SI v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto MG-LJ.SI.

 

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu MG-LJ.SI sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, zlasti:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona) z možnostjo povečanja vsebine,
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • možnost opremljanja slik z nadomestnim besedilom,
 • možnost uporabe različnih ravni naslovov.

 

Stopnja skladnosti

 

Dostopnost spletišča MG-LJ.SI nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, ki jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), zaradi spodaj navedenih razlogov.

 

Nedostopna vsebina

 

Dostopnost spletnega mesta MG-LJ.SI nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, ki jih določa  ZDSMA.

 

Pri zagotavljanju dostopnosti sledimo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost po samooceni ustreza stopnji A.

 

Spletni sistem MG-LJ.SI je bil narejen leta 2014 in do danes ni bil deležen prenove. V načrtovani prenovi želimo doseči vsaj stopnjo AA, pri čemer nameravamo sodelovati s strokovnjaki za dostopnost.

 

Razlog za navedeno stopnjo dostopnosti je v – po oceni Moderne galerije – nesorazmernem kadrovskem in finančnem bremenu (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), ki bi ga optimiziranje zahtevalo – obseg vsebin je izjemno velik. Za zagotovitev dostopnosti je namreč potrebna celovita prenova spletnega mesta.

 

Primeri slabše dostopnih vsebin so:

 • Nekateri vizualni elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.
 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine, posnete pred 23. 9. 2020, ureditev ni obvezna.
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna.
 • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v – po oceni Moderne galerije – nesorazmernem kadrovskem in finančnem bremenu, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Tridimenzionalni posnetki razstav nimajo dostopnega spremljajočega besedilnega opisa oz. tehnologija sama še ne omogoča celostne dostopnosti.
 • Navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške) je možna, a ni še optimalna.
 • Ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem so možni, a le ob uporabi pomožnih tehnologij.

 

Priprava izjave o dostopnosti

 

Ta izjava je bila pripravljena 17. aprila 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

 

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin in zgoraj navedenega lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu MG-LJ.SI kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Moderne galerije.

 

Moderna galerija
Windischerjeva 3

1000 Ljubljana

+386 1 2416 834
info@mg-lj.si

 

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

 

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo,
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
gp.irsid@gov.si