MG+MSUM

Fotoarhiv MG+MSUM

FOTOARHIV MG+MSUM je s svojim delom začel že leta 1948 ob ustanovitvi Moderne galerije in je s pomočjo lastnega fotoateljeja prerasel v bogat arhiv, ki je na voljo tudi zunanjim uporabnikom. 

 

 

Fotoarhiv hrani fotografsko gradivo s področja moderne in sodobne umetnosti:

  • posnetke umetniških del iz zbirk MG+MSUM

  • posnetke umetniških del slovenskih avtorjev

  • posnetke razstav in drugih dogodkov (predvsem v organizaciji MG+MSUM)

  • posnetke arhivskega in podobnega gradiva

  • video posnetke predavanj in drugih dogodkov v organizaciji MG+MSUM

  • pridobljeno fotografsko arhivsko gradivo

 

Večji del gradiva je analogne narave in se postopoma digitalizira.

 

Dostopnost  in uporaba gradiva

Gradivo si je po vnaprejšnjem dogovoru mogoče ogledati v prostorih Fotoarhiva, delno pa je dostopno tudi na spletnih straneh Zbirk Moderne galerije.

 

Uporaba gradiva je dovoljena v skladu z zakonskimi predpisi[1] in notranjimi akti MG+MSUM (Pravilnik, Cenik). Za študijske in raziskovalne namene je uporaba gradiva brezplačna. 

 

 


[1] Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o varstvu kulturne dediščine