MG+MSUM

Ljudje

Vodstvo in uprava

dr. Martina Vovk, direktorica
martina.vovk@mg-lj.si

 

mag. Janez Cerar, svetovalec
janez.cerar@mg-lj.si

 

Lara Mejač, odnosi z javnostmi
lara.mejac@mg-lj.si

 

Sanja Kuveljić Bandić​, mednarodni projekti 
sanja.kuveljic-bandic@mg-lj.si
Ana Žan, administracija
ana.zan@mg-lj.si
Janja Rožmarin Pagon, računovodstvo
janja.pagon@mg-lj.si

 

 

ODDELKI

Oddelek zbirke in razstave

+ MSUM
dr. Bojana Piškur
bojana.piskur@mg-lj.si
Igor Španjol
igor.spanjol@mg-lj.si
 

MG+
Ana Mizerit

ana.mizerit@mg-lj.si
dr. Robert Simonišek
robert.simonisek@mg-lj.si

 

Tomaž Kučer
tomaz.kucer@mg-lj.si
Jaka Železnikar, MA
jaka.zeleznikar@mg-lj.si

 

Izobraževalni oddelek

mag. Adela Železnik, mediacija in obrazstavni programi
adela.zeleznik@mg-lj.si
Lucija Cvjetković, pedagoški programi
lucija.cvjetkovic@mg-lj.siizobrazevanje@mg-lj.si
Dana Terzić, pedagoški programi
dana.terzic@mg-lj.siizobrazevanje@mg-lj.si

 

Restavratorsko-konservatorski oddelek

Ana Sterle
ana.sterle@mg-lj.si

mag. Simona Škorja
simona.skorja@mg-lj.si

 

Dokumentacija-arhiv

Teja Merhar
teja.merhar@mg-lj.si
Ana Obid
ana.obid@mg-lj.si
Bojana Rogina
bojana.rogina@mg-lj.si

 

Fotoarhiv

Sabina Povšič 
sabina.povsic@mg-lj.si
Dejan Habicht
Urša Rahne
foto@mg-lj.si

 

Knjižnica

Katja Kranjc
katja.kranjc@mg-lj.si

 

Oddelek za prevajanje

Tamara Soban 
tamara.soban@mg-lj.si

 

Tehnično osebje

Boris Fister
Janez Kramžar
Armin Salihović
Duško Škrbin

tehnika@mg-lj.si

 

Čuvajska služba

Mario Ošlak, MG+
recepcija.mg@mg-lj.si
Dana Terzić, +MSUM
recepcija.msum@mg-lj.si

Luka Gruden, +MSUM
Fran Zupančič, +MSUM