MG+MSUM

Dokumentacija-arhiv

 

Oddelek DOKUMENTACIJA-ARHIV vse od leta 1971 zbira, obdeluje in hrani gradivo:

 • o razstavah v Sloveniji in razstavah slovenskih umetnikov v tujini

 • o likovnih razstaviščih in drugih prostorih nastajanja in prezentiranja likovne umetnosti

 • o likovnih umetnikih 20. in 21. stoletja na Slovenskem

 • o slovenskih piscih o likovni umetnosti 20. in 21. stoletja

 

 

S sistematičnim in kontinuiranim delom oblikujemo arhiv in hemeroteko slovenskih likovnih umetnikov ter razstavišč ter od leta 1989 gradimo računalniško bazo podatkov Raz_Ume o dogajanju na področju likovne umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem.

 

Oddelek je med letoma 1999 in 2003 sodeloval v mednarodnem projektu VEKTOR - European Contemporary Art Archives (Evropski arhivi sodobne umetnosti). Podatke iz svojih baz redno pošiljamo na portal digitalnih arhivov sodobne umetnosti: www.european-art.net.

 

Dokumentacija–arhiv Moderne galerije tako hrani najobsežnejšo zbirko z navedenih področij; ta se uporablja v  znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene. 

 

 

VSEBINA GRADIVA [1]

Hemerotečno

 • personalne mape umetnikov A-Ž

 • mape razstavišč A-Ž

 • personalne mape piscev A-Ž

 • splošna gesla (npr. nagrade)

 

Dokumentarno in arhivsko

 • arhiv umetnikov (izpolnjeni vprašalniki, kratki življenjepisi, osebni dokumenti, korespondence in drugi zapisi)

 • arhiv vabil

 • arhiv plakatov

 • arhiv vprašalnikov (izpolnjeni vprašalniki prirediteljev)

 • t.i. hišni arhiv Moderne galerije

 

POVEZAVE

 

 


[1] Gradivo se daje v uporabo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in z opombo, da uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika.