MG+MSUM

Katalogi razstav v Moderni galeriji

V knjižnici MG+MSUM smo za uporabnike pripravili novo spletno vsebino, in sicer kronološki seznam katalogov razstav v Moderni galeriji (MG), od prvega kataloga iz leta 1947 pa do danes. Ob naslovu vsakega razstavnega kataloga je naveden čas trajanja razstave, kataložna številka v knjižnici MG+MSUM ter spletna povezava na cobiss in s tem bibliografski opis razstavnega kataloga. V drugem delu bodo predstavljeni katalogi razstav v Mali galeriji, za obdobje, ko je tam pripravljala razstave Moderna galerija. V tretjem delu pa bodo predstavljeni katalogi razstav v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM). Zaradi preglednosti so razstave razdeljene po desetletjih, ki jih bomo postopoma dopolnjevali.

 

Namen nove vsebine na spletni strani knjižnice MG+MSUM je, da predstavimo zainteresirani javnosti izjemno bogato založniško produkcijo razstavnih katalogov, ki so spremljali razstave na vseh treh lokacijah Moderne galerije. Vse razstavne kataloge hranimo v knjižnici MG+MSUM.

 

 

Katalogi razstav v Moderni galeriji 1947–1960

 

1947

Razstava del sovjetskih slikarjev : slike, akvareli

7. 11.–22. 11. 1947

Kat. št. 136/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nuk/166194

 

 

1948

Umetnostna razstava Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov

1. 2.–29. 2. 1948

Kat. št. 138/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nuk/41333761

 

Borba slovenskih ljudskih množic za svobodno šolo : vodnik po razstavi šolstva LRS

10. 11.–24. 11. 1948

Kat. št. 140/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nuk/33647617

 

 

1949

I. razstava Zveze upodabljajočih umetnikov FLR Jugoslavije

6. 2.–26. 2. 1949

Kat. št. 142/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1467251

 

Slovenski impresionisti : Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama, Matej Sternen

12. 4.–5. 6. 1949

Kat. št. 143/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nglj/704308

 

Božidar Jakac : retrospektivna umetnostna razstava

2. 7.–21. 8. 1949

Kat. št. 145/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nglj/252978

 

Gojmir Anton Kos in Francè Pavlovec : razstava slikarskega dela

29. 11. 1949–8. 1. 1950

Kat. št. 147/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nglj/2000685

 

 

1950

Razstava slovenskega slikarstva v dobi realizma

8. 2.–12. 3. 1950

Kat. št. 148/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/3661357

 

Miha Maleš, Marij Pregelj, Maksim Kavčič : umetniška razstava slikarskih in grafičnih del

25. 3.–16. 4. 1950

Kat. št. 149/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/40733441

 

Spomladanska razstava

27. 4.–28. 5. 1950

Kat. št. 150/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/40729601

 

Razstava slikarskih in grafičnih del tržaških umetnikov

4. 6.–9. 7. 1950

Kat. št. 151/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/nuk/289330

 

Sodobna jugoslovanska grafika

18. 6.–9. 7. 1950

Kat. št. 152/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/514283903

 

Stane Kregar : retrospektivna umetnostna razstava

6. 10.–8. 11. 1950

Kat. št. 153/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/41879297

 

 

1951

Sodobna jugoslovanska grafika

28. 2.–1. 3. 1951

Kat. št. 154/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2197996

 

Razstava sodobnega jugoslovanskega kiparstva Zveze upodabljajočih umetnikov FLR Jugoslavije

4. 3.–15. 4. 1951

Kat. št. 155/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/40018177

 

Umetnostna razstava DSLU

30. 4.–30. 5. 1951

Kat. št. 156/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/514292863

 

Pavao Perić : razstava plastike terakote

3. 6.–18. 6. 1951

Kat. št. 157/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/64047970

 

Fran Tratnik : retrospektivna umetnostna razstava

10. 11.–9. 12. 1951

Kat. št. S M Tra 159

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/mgalj/29832449

 

 

1952

Razstava švicarskega plakata

16. 3.–30. 3. 1952

Kat. št. 160/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/243193

 

Račić, Kraljević, Becić, Herman

6. 4.–4. 5. 1952

Kat. št. 162/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/512230718

 

Razstava del sodobne francoske umetnosti v Jugoslaviji

10. 5.–1. 6. 1952

Kat. št. 163/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/514283647

 

Miha Maleš : razstava del iz Francije, Anglije, Holandije, Belgije in Italije

16. 11.–14. 12. 1952

Kat. št. 165/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/514283647

 

 

1953

Angleški balet : razstava osnutkov za kostume in dekoracije

5. 2.–19. 2. 1953

Kat. št. 166/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/910707

 

Ichiryusai Hiroshige : (1797-1858) : triinpetdeset poštnih postaj na cesti Tokaido : razstava barvnih lesorezov

15. 2.–8. 3. 1953

Kat. št. 167/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1534835

 

Razstava sodobne švicarske grafike in risbe

4. 3.–29. 3. 1953

Kat. št. 169/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/913011

 

Razstava slik Jele Humek-Trnkoczy

31. 3.–15. 4. 1953

Kat. št. A 171

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1016303

 

Belgijska umetnost zadnjih sto let : delo in folklora v belgijski umetnosti

1. 4.–19. 4. 1953

Kat. št. 170/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/6044210

 

Toshusai Sharaku : razstava barvnih lesorezov

5. 6.–18. 6. 1953

Kat. št. 172/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/77925376

 

Mednarodna razstava barvne litografije

20. 7.–9. 8. 1953

Kat. št. 174/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/8530952

 

Slovenske gore v podobi

14. 8.–6. 9. 1953

Kat. št. 175/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2444915

 

Petdeset let jugoslovanskega slikarstva : 1900–1950

11. 9.–15. 10. 1953

Kat. št. 176/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1990445

 

Razstava umetniških del : Berbuč Milan, Cetin Mire, Peršin France, Šuštaršič Marko, Tršar Marjan, Tršar Drago, Vovk Melita

18. 10.–28. 10. 1953

Kat. št. 177/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/514293375

 

Otto Pankok : grafika

20. 10.–15. 11. 1953

Kat. št. 178/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1088371

 

Riko Debenjak, Stane Kregar

25. 11.–15. 12. 1953

Kat. št. 182/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/515297919

 

 

1954

Mednarodna razstava lesorezov Xylon

6. 2.–7. 3. 1954

Kat. št. 181/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2000941

 

Razstava »Samostalni« Beograd

14. 3.–30. 3. 1954

Kat. št. A 183

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1016559

 

Ameriški akvarel in risba

3. 4.–21. 4. 1954

Kat. št. 184/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/699188

 

Karla Bulovčeva-Mrak : risbe

4. 4.–21. 4. 1954

Kat. št. 185/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/10989357

 

Almanah mednarodne fotografije : [slike s V. mednarodne razstave fotografije]

25. 4.–23. 5. 1954

Kat. št. 189/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/236398080

 

Umetnostna razstava : R. Debenjak, B. Jakac, B. Kalin, Z. Kalin, G. A. Kos, S. Kregar, M. Maleš, F. Mihelič, N. Omerza, M. Pregelj, K. Putrih, E. Sajovic, M. Sedej, F. Smerdu, G. Stupica

30. 4.–20. 6. 1954

Kat. št. 188/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/11474183

 

Tomislav Krizman : grafika in risba : retrospektivna razstava

7. 7.–3. 8. 1954

Kat. št. 338/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1782387

 

Veno Pilon : grafika in risba

23. 10.–15. 11. 1954

Kat. št. S M Pil 14682

Kat. št. 195/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/mgalj/3547954

 

Sodobna koroška grafika

20. 11.–15. 12. 1954

Kat. št. 197/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/6278

 

 

1955

Sodobni britanski plakat

18. 2.–6. 3. 1955

Kat. št. 202/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/235001

 

Razstava sodobne nemške grafike in risbe

27. 3.–10. 4. 1955

Kat. št. 205/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/8489736

 

Slovenska umetnost po osvoboditvi : 1945–1955

26. 4.–31. 5. 1955

Kat. št. 207/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/10222599

 

Henry Moore : skulptura in risba

17. 5.–31. 5. 1955

Kat. št. 208/S

Kat. št. 140/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/843316

 

Lojze Spacal

26. 5.–12. 6. 1955

Kat. št. 210/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/62501730

 

Moderna avstrijska risba in grafika : grafična zbirka Albertina

3. 6.–19. 6. 1955

Kat. št. 209/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/910195

 

1. mednarodna grafična razstava

3. 7.–4. 9. 1955

Kat. št. 211/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/512183423

 

Ravenski mozaici

6. 12. 1955–4. 1. 1956

Kat. št. 230/S

Kat. št. 176/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/21136135

 

 

1956

Razstava Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije

15. 2.–29. 2. 1956

Kat. št. 5499/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/578615

 

Emanuel Vidović

1. 4.–18. 4. 1956

Kat. št. 239/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/512243498

 

Ameriška sodobna barvna litografija

7. 4.–26. 4. 1956

Kat. št. 240/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1005427

 

XYLON : mednarodna razstava lesorezov

12. 5.–3. 6. 1956

Kat. št. 241/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/911987

 

Gojmir Anton Kos: retrospektivna razstava

14. 5.–6. 6. 1956

Kat. št. 242/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/319854

 

Koroško slikarstvo zadnjih trideset let

30. 6.–29. 7. 1956

Kat. št. 244/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/13855751

 

Grafika in risbe sodobnih frankovskih umetnikov

1. 8.–19. 8. 1956

Kat. št. 245/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1262707

 

France Kralj : retrospektivna razstava

9. 10.–28. 10. 1956

Kat. št. 247/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1710135

 

Savremena italijanska umetnost : slikarstvo i skulptura

31. 10.–21. 11. 1956

Kat. št. 209/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/5605895

 

 

1957

Vladimir Becić : retrospektivna razstava

20. 3.–14. 4. 1957

Kat. št. 260/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/823648

 

Moderna poljska umetnost : izložba slikarstva i skulpture

25. 4.–14. 5. 1957

Kat. št. 231/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/7041287

 

II. mednarodna grafična razstava = IIe Exposition internationale de gravure

18. 6.–15. 9. 1957

Kat. št. 261/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/3235847

 

Werner Berg : slike in grafika

12. 10.–3. 11. 1957

Kat. št. 265/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1674867

 

Sodobna italijanska grafika

3. 12.–29. 12. 1957

Kat. št. 268/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1671795

 

 

1958

Izložba savremene japanske grafike

9. 1.–17. 1. 1958

Kat. št. A J 276

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/243961

 

Koroški slikarji : oljnate slike in grafika

10. 1.–2. 2. 1958

Kat. št. 270/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/8531208

 

Ameriška grafika 20. stoletja = Američka grafika XX veka

6. 2.–2. 3. 1958

Kat. št. 7249/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/515261055

 

Moša Pijade

14. 2.–19. 3. 1958

Kat. št. 273/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/914803

 

Razstava Grafične sekcije Društva slovenskih likovnih umetnikov

4. 3.–16. 3. 1958

Kat. št. 8471/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/50169

 

Savremena čehoslovačka umetnost

21. 3.–8. 4. 1958

Kat. št. 284/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/8467208

 

Sodobna slovenska umetnost

21. 4.–20. 5. 1958

Kat. št. 276/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1362547

 

Lojze Dolinar : retrospektivna razstava

27. 5.–22. 6. 1958

Kat. št. 275/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/3455277

 

Majstori sovjetske grafike : [katalog izložbe]

26. 6.–6. 7. 1958

Kat. št. 282/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/8463880

 

Savremeno nizozemsko slikarstvo

2. 7.–22. 7. 1958

Kat. št. 295/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/4901472

 

Avtoportret na Slovenskem

3. 10.–9. 11. 1958

Kat. št. I PORT 14043

Kat. št. I PORT 14044

Kat. št. 281/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/mgalj/37197825

 

Ivan Grohar : 1867-1911 : retrospektivna razstava

12. 11.–10. 12. 1958

Kat. št. 284/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/4820781

 

Razstava Društva likovnih umetnikov Srbije

21. 11.–5. 12. 1958

Kat. št. 285/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/825952

 

 

1959

Tono Zancanaro

24. 2.–11. 3. 1959

Kat. št. 287/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/911475

 

Savremena kanadska grafika : Beograd, Zagreb, Ljubljana

13. 3.–29. 3. 1959

Kat. št. 288/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1265011

 

Paul Signac in njegovi prijatelji

8. 4.–26. 4. 1959

Kat. št. 341/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/5854304

 

Olga Jančić

10. 4.–6. 5. 1959

Kat. št. 296/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/5413170

 

Almanah mednarodne fotografije 1959

25. 4.–28. 5. 1959

Kat. št. A 14958

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/382828

 

Edvard Munch

28. 4.–10. 5. 1959

Kat. št. 339/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/3461747

 

III. mednarodna grafična razstava

7. 6.–15. 9. 1959 (podaljšana do 30. 9. 1959)

Kat. št. 300/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1674611

 

Sovjetska likovna umetnost

21. 10.–11. 11. 1959

Kat. št. 322/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/912243

 

Razstava absolventov ljubljanske Akademije

27. 11.–18. 12. 1959

Kat. št. 330/J

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/599406

 

 

1960

Razstava jugoslovanskega baleta : katalog

1. 7.–12. 7. 1960

Kat. št. 10042/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1362291

 

Karel Putrih : retrospektivna razstava

15. 11.–18. 12. 1960

Kat. št. 363/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/10226439

 

Katalog 10 savezne izložbe jugoslovenske fotografije

25. 11.–15. 12. 1960

Kat. št. 364/S

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1027851