MG+MSUM

Restavratorsko-konservatorski oddelek

RESTAVRATORSKO-KONSERVATORSKI oddelek je bil ustanovljen leta 1991, ko se je pokazala potreba, da se zbirke slovenske umetnosti 20. stoletja v Moderni galeriji pričnejo tudi sistematično obnavljati. Ustanovitev oddelka "Restavratorski atelje za preventivno konserviranje in restavriranje" se je izkazala za smiselno, saj s svojo dejavnostjo prispeva k ohranjanju moderne in sodobne nacionalne likovne dediščine v vsej Sloveniji.

 

 

Osnovno vodilo oddelka je: ohranjanje, obnavljanje, dokumentiranje, konserviranje/restavriranje, raziskovanje, vzdrževanje in preventivno hranjenje nacionalnih likovnih zbirk. To dosegamo tudi z vzdrževanjem stabilnega klimatskega režima. Ustvarjanje boljših pogojev hranjenja in ureditev optimalnih klimatskih pogojev v depojih in razstavnih prostorih upočasnjuje proces staranja umetnin. Ob pripravah na velike retrospektivne razstave konserviramo in restavriramo tudi umetnine, ki so last sorodnih institucij in zasebnih zbiralcev. Mednarodna zbirka Arteast 2000+, ki je najmlajša od zbirk MG, je bila prav tako že potrebna konservatorskih in restavratorskih posegov.

 

Ko pripravljamo razstavno gradivo je nujno sodelovanje med umetnikom, kustusom in konservatorjem/restavratorjem, saj je dela pred razstavo potrebno diagnosticirati ter jih pripraviti za proces konserviranja in restavriranja.

 

Pri mednarodnih razstavah se ravnamo po standardih, ki narekujejo preglede in dokumentiranje stanja pred in po razstavi. Izpeljanih je bilo kar nekaj projektov, kot na primer za razstave Marine Abramovič, Johna Baldessarija, Andyja Warhola.

 

 

Vodja oddelka: mag. Nada Madžarac, akademska slikarka, konservatorska svetovalka - specialistka - konservatorka in restavratorka za slike / za moderno in sodobno umetnost.


T: (01) 24 16 836

E: nada.madzarac@mg-lj.si

 
Priporočamo