MG+MSUM

VPRAŠALNIKI

 

 

V Dokumentaciji-arhivu Moderne galerije od leta 1971 sistematično zbiramo, obdelujemo, prezentiramo, hranimo podatke in gradivo o likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem.

 

Da bosta prikaz in kronologija dogajanja na področju likovne umetnosti na Slovenskem tudi z vašo pomočjo čim bolj verodostojna, sta na spletni strani dostopna dva vprašalnika - rubrike z vprašanji, s katerimi želimo pridobiti podatke s področja organiziranja razstav (Vprašalnik - prireditelj)  in osebne podatke o likovnih umetnikih (Vprašalnik - umetnik).

 

Vse od ustanovitve oddelka veliko pozornost posvečamo pregledu razstav na področju Slovenije, prav tako pa razstavam slovenske umetnosti v tujini. Zato Vprašalnik - prireditelj, ki že od leta 1972 ostaja vsebinsko praktično nespremenjen, saj vsebuje tiste ključne poizvedbe, ki nas za kreiranje kronologije zanimajo ne glede na tip razstave/dogodka. Rezultati sodelovanja s prireditelji, ki nam redno posredujete podatke o razstavah s priloženim primarnim gradivom, so bili objavljeni kot pregledi razstav v revijah Sinteza in M'ARS, od junija 2009 pa so ponovno dostopni na spletu - Raz_Ume.

 

Podatki o tem gradivu so med drugim vključeni  v umetnostno zgodovinske bibliografije (objave v ZUZ/Zborniku za umetnostno zgodovino,  Umetnostni kroniki, razstavnih katalogih večjih razstav), ustrezno ga hranimo na našem oddelku ali predajamo knjižnici MG+MSUM, kjer je na voljo za študij.   

 

Vprašalnik - umetnik je bil v tiskani obliki pripravljen ter posredovan umetnikom od sredine 1970-ih let in bil v rabi vse do devetdesetih let. Največ odgovorov smo prejeli ob pripravi velike pregledne razstave Slovenska likovna umetnost 1945–1978. Sedaj je posodobljen, dopolnjen in ponovno pred vami, s prošnjo, da ga skrbno pregledate ter natančno izpolnite (Vprašalnik - umetnik). Odgovori na vprašanja nam bodo v veliko pomoč pri dopolnjevanju biografskih podatkov in pomemben vir raziskovalcem za poglobljen študij umetnosti 20. in 21. stoletja pri nas. Vprašalnik - umetnik je z nekaj omejitvami na voljo zgolj za študijske namene.

 

Oba vprašalnika torej nista novost, nekateri med vami nam že leta skrbno pošiljate izpolnjene in hvaležni bomo, če nam boste pomagali tudi v prihodnje. Pomenita ključni medij za izmenjavo podatkov, s katero skupno kreiramo pregled ustvarjanja na likovnem področju pri nas. Izpisi iz naše lokalne podatkovne baze RazUme, ki vam jih lahko pošljemo na vašo zahtevo in podatki na spletu, tako tudi z vašo pomočjo pridobivajo na informativnosti in avtentičnosti. Zato vas vabimo k sodelovanju.