MG+MSUM

ARTAS. Raziskava gradiva v arhivih sodobne umetnosti. Pred letom 2004 in po njembasis wien – Documentation Centre for Contemporary Art
(Dunaj, Avstrija), The Archive of Fine Arts (Praga, Češka) in dokumentacija-arhiv Moderne galerije (Ljubljana, Slovenija), trije arhivi vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja, sicer tudi partnerji dve desetletji delujoče širše mreže arhivov EAN,

smo začeli nov skupni dvoletni projekt 


ARTAS. Raziskava gradiva v arhivih sodobne umetnosti. Pred letom 2004 in po njem​ (2023–2024)
 

V vseh sodelujočih arhivih že več desetletij dokumentiramo, zbiramo, hranimo in prezentiramo podatke o ustvarjalcih, spremljevalcih in prizoriščih sodobne umetniške produkcije v svojih državah ter nudimo raziskovalcem in zainteresirani javnosti širok nabor informacij o osebah, ustanovah in razstavah umetnosti 20. in 21. stoletja. Vsi partnerji urejamo obsežne podatkovne baze (basis, abART, RazUme), ki skupaj vsebujejo podatke o več kot 220.000 razstavah in 205.000 osebah.

Kot izhodišče projekta Artas je izbrano leto 2004. Tedaj je Evropska unija izpeljala svojo največjo širitev doslej. S sprejemom desetih novih članic, med njimi tudi Češke in Slovenije, so se spremenile politične, gospodarske in družbene povezave med državami. V skupnem projektu se bomo posvetili preučevanju vplivov tega zgodovinskega trenutka na sodobno umetnost v okoljih, ki jih pokrivamo s svojimi podatki. Izhodišče bodo materialno gradivo, ki je zbrano v sodelujočih arhivih, in skupne točke omenjenih podatkovnih baz. Poudarek bo na korelaciji dogodkov in oseb iz držav, v katerih so locirani sodelujoči arhivi.

Cilj projekta je zaznati spremembe v sodelovanju in povezovanju umetnikov, kustosov in institucij v novih razmerah. Dopolniti nameravamo podatkovne baze, obogatiti svoje zbirke gradiva in oblikovati smernice za nadaljnje sodelovanje evropskih arhivov sodobnih umetnosti. 

Projekt spremlja tudi blog.

Projekt sofinancira program EU Ustvarjalna Evropa (2023–2024).