MG+MSUM

ARTAS – Art Archives Study. Before and after 2004.basis wien – Documentation Centre for Contemporary Art
(Dunaj, Avstrija), The Archive of Fine Arts (Praga, Češka) in dokumentacija-arhiv Moderne galerije (Ljubljana, Slovenija), trije arhivi vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja, sicer tudi partnerji dve desetletji delujoče širše mreže arhivov EAN,

smo začeli nov skupni dvoletni projekt 


ARTAS – Art Archives Study. Before and after 2004 (2023–2024)


V vseh sodelujočih arhivih že več desetletij dokumentiramo, zbiramo, hranimo in prezentiramo podatke o ustvarjalcih, spremljevalcih in prizoriščih sodobne umetniške produkcije v svojih državah ter nudimo raziskovalcem in zainteresirani javnosti širok nabor informacij o osebah, ustanovah in razstavah umetnosti 20. in 21. stoletja. Vsi partnerji urejamo obsežne podatkovne baze (basis, abART, RazUme), ki skupaj vsebujejo podatke o več kot 220.000 razstavah in 205.000 osebah.

Kot izhodišče projekta Artas je izbrano leto 2004. Tedaj je Evropska unija izpeljala svojo največjo širitev doslej. S sprejemom desetih novih članic, med njimi tudi Češke in Slovenije, so se spremenile politične, gospodarske in družbene povezave med državami. V skupnem projektu se bomo posvetili preučevanju vplivov tega zgodovinskega trenutka na sodobno umetnost v okoljih, ki jih pokrivamo s svojimi podatki. Izhodišče bodo materialno gradivo, ki je zbrano v sodelujočih arhivih, in skupne točke omenjenih podatkovnih baz. Poudarek bo na korelaciji dogodkov in oseb iz držav, v katerih so locirani sodelujoči arhivi.

Cilj projekta je zaznati spremembe v sodelovanju in povezovanju umetnikov, kustosov in institucij v novih razmerah. Dopolniti nameravamo podatkovne baze, obogatiti svoje zbirke gradiva in oblikovati smernice za nadaljnje sodelovanje evropskih arhivov sodobnih umetnosti. 

Projekt sofinancira program EU Ustvarjalna Evropa (2023–2024).