Izobraževalni in posredovalni programi

Izobraževalni in mediacijski programi v MG+MSUM-u temeljijo na prepričanju, da doživljanje umetnosti in njenega konteksta ni samo po sebi umevno, umetnostni muzej pa je lahko pomembni prostor za oblikovanje pogleda na umetnost in družbo ter za izmenjavo in širjenje znanja.

 

Namen izobraževalnih programov je širjenje narativa, ki ga ustvarjajo razstave in dela iz naših zbirk. Vzpodbujajo razvijanje kritične misli v povezavi z moderno in sodobno umetnostjo, družbo in samo-refleksijo muzeja kot institucije. 

 

Pedagoški programi so zasnovani tako, da vzpodbujajo pogovor in so-udeležbo. Predšolskim otrokom skozi igro in gibalne dejavnosti približamo vizualno umetnost, pa tudi institucijo, ki se z umetnostjo ukvarja. Programi za šolske skupine in mladostnike že vzgajajo kritično misel, aktivni odnos do umetnosti in dopolnjujejo obvezne šolske kurikule. Medgeneracijski in družinski programi, ki jih pripravljamo tudi v okviru Kluba Minimalistov in [FOR]UM-a, vzpodbujajo interakcijo med uporabniki in kvalitetno preživljanje prostega časa, velik poudarek pa je tudi na delu z ranljivimi skupinami, ki se velikokrat dogaja izven muzeja.

AKTUALNO

#
+MSUM

DELAVNICA | Igriva arhitektura | NAREDI STOL

sobota, 25. februar 2017 | 16.00–18.00
Delavnice na katerih mlade arhitektke in arhitekti z otroki odkrivajo in gradijo nove svetove
#
+MSUM

ZIMSKI 3M | VIDEO ŠUS, počitniška delavnica

Sreda, 1. marec | 10.00 - 13.00
Eksperimentirali bomo z možnosti izražanja »novih medijev« in se ukvarjali z likovnim razumevanjem video površine kot lebdeče slike.
#
MG+MSUM

K/U/L abonma 2016/17 | za mlade od 15. do 25. leta

oktober 2016 – april 2017
Mestni abonma: 12 dogodkov v 9 kulturnih organizacijah za 23 evrov!
#
+MSUM

IGRIVA ARHITEKTURA 2016/17

oktober 2016 – april 2017
Delavnice na katerih mlade arhitektke in arhitekti z otroki odkrivajo in gradijo nove svetove
#
MG+MSUM

K/U/L abonma | Portretiraj se!

12. –13. april 2017 | 19. – 20. april 2017
Dvodnevni delavnici v sklopu mestnega abonmaja za mlade od 15. do 25. leta