(polja označena z * so obvezna!)

Izpolnjuje muzej / galerija*:
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-pošta:VPRAŠALNIK

NASLOV RAZSTAVE*:

Razstava je odprta (od - do)*:
Karakter razstave (samostojna, skupinska, retrospektivna, pregledna, spominska, priložnostna...):

Vrsta razstave (slikarska, kiparska, grafična, instalacija, video...):

Kraj*:

RAZSTAVIŠČE*:

Muzej / galerija / organizacija (v okviru katere deluje razstavišče):

Prireditelj razstave:

Prenos razstave (kam, kdaj)

RAZSTAVLJALCI:
Število, vrsta in leto nastanka razstavljenih del:
VIRI:
Vabilo:       DA:       NE: Oblikovalec:
Plakat:       DA:       NE: Oblikovalec:
Zloženka:       DA:       NE: Naslov:
Pisci:
Oblikovalec:
Drugo:
Katalog:       DA:       NE: Naslov:
Pisci:
Oblikovalec:
Drugo:
Ostalo gradivo (razglednice, promocijski predmeti, cd-romi...)

ODZIVI v lokalnih časopisih in drugih medijih (radio, televizija...)

Kustos razstave:

Oblikovalec razstave

Otvoritveni govor:

Število obiskovalcev

Nagrade:

Odkupi (nov lastnik)


Opombe:

Podatke zbral

Datum