MG+MSUM

NOVA MAPIRANJA EVROPE

Nova mapiranja Evrope je dveletni projekt sodelovanja štirih umetnostnih in kulturnih institucij iz Srbije, Slovenije, Avstrije in Velike Britanije, ki bo ustvaril nova védenja o kulturni dediščini migrantov v Evropi ter naredil kulturne in umetnostne institucije bolj dostopne lokalnim skupnostim migrantov prve in druge generacije ter novim skupnostim prosilcev za azil in beguncev. Projekt bodo sestavljale sokurirane razstave, ki jih bodo spremljali bogat program javne mediacije, umetniške rezidence, skupna spletna platforma in mednarodna konferenca. Projekt ima dvojen namen: obravnavati pretekle pojave, povezane z migracijo, in jih povezati s sedanjimi migracijami. Da bi bili pri tem uspešni, je potrebno sodelovanje na nadnacionalni ravni.

 

Razstave, mediacijski programi in umetniške rezidence bodo pripravljeni v sodelovanju z migranti prve in druge generacije ter s prosilci za azil in begunci; ne bodo le organizirani zanje, temveč bodo oni sami aktivno vpeti v ustvarjalne procese. Ta strategija predstavlja novost v muzejskih institucijah. Namen tega je ustvariti skupen prostor zaupanja, spoštovanja, odgovornosti in vzajemnega učenja.

 

Beseda »migranti« se tu ne nanaša le na nedavne prišleke v Evropo, ampak tudi na migrante, ki prihajajo v Zahodni Evropo z njenega juga že vse od šestdesetih let in so v Nemčiji in Avstriji poznani kot gastarbajterji. V Veliki Britaniji so to že trdno zasidrane multikulturne populacije, ki izhajajo iz t.i. Widnrush migracije v petdesetih letih, ko se je spodbujalo priseljevanje v Veliko Britanijo iz dežel Commonwealtha, in bolj nedavni prišleki, ki prihajajo, sicer na drugačen način, zaradi mednarodnih odnosov in postkolonializma. V Srbiji ima beseda »migrant« poseben pomen glede na devetdeseta leta, ko je prišlo do migracij v Srbijo in iz nje zaradi razpada Jugoslavije. Poleg tega obsega pojem migranta še ljudi, ki so v Jugoslavijo prispeli iz raznih afriških in azijskih držav v okviru kulturnih in izobraževalnih programov gibanja neuvrščenih v časih, ko je bila Jugoslavija ena vodilnih držav tega gibanja.

 

Izhodiščni vprašanji projekta sta: katere skupne izkušnje bi lahko povezovale te na videz različne migrante? In kako so množični prihodi ljudi iz raznih koncev sveta spremenili ne le naše dojemanje Evrope, ampak tudi dojemanje Evrope od zunaj? Odgovore bomo poskušali poiskati tako, da bomo pozornost usmerili na oblike progresivne imaginacije. Vprašanji sta še zlasti relevantni v sedanji situaciji, ko zaradi družbenih, političnih in ekonomskih razlogov ter podnebnih sprememb prihajajo novi migranti, prosilci za azil in begunci z vseh koncev sveta. Evropa se že od nekdaj sooča z izzivom vključevanja migrantov v družbo. Ti procesi so običajno dolgi in zapleteni. Pomembna razsežnost je vključevanje v kulturi in s pripisovanjem pozitivnih družbenih vrednot kulturni dediščini migrantov.

 

 

Spletna stran projekta:

www.newmappingsofeurope.si/en

 

Partnerji projekta so:

MG+MSUM, Ljubljana, (SI) (kordinator)

Muzej Jugoslavije, Beograd (SRB)

Middlesbrough Institute of Modern Art, Middlesbrough (UK)

Akademie der bildenden Künste Wien, Dunaj (AT)

 

 

 

 

 

Izvedbo tega projekta financira Evropska komisija. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.