2005-2015 | Lenka Đorojević & Matej Stupica: Monomat
Instalacija, 2014-2015
#
#
#

Lenka Đorojević & Matej Stupica: Monomat

Instalacija, 2015

 

 

Monomat je model proizvodnega obrata brez nadzornega središča. Gre za prototip, ki predstavlja družbene načine produkcije. Monomat temelji na »raziskavi« delovnih praks kognitivnega prekariata, ki temeljijo na ponavljanju avtomatiziranih gibov v okviru razmerja človek-stroj.

 

Model temelji na »neskončnem« pomnoževanju proizvodnega obrata z vso pisarniško opremo vred (računalniško miško, tipkovnico itd.) V natančno usklajenem delovanju vseh podrejenih ravni se zrcalijo načela delovanja v sodobnih družbah ter absurdnost okolja, v katerem se reproducira komunikacijski kapitalizem. Obenem postopno samouničenje posameznih delovnih enot ponazarja stanje nenehnega tehnološkega razvoja v fordizmu in postfordizmu, ki zahteva radikalno porabo energije. Zvok mašinerije, ena od temeljnih prvin Monomata, je rezultat programiranega gibanja tehničnih protez in kovinskih struktur, v katere je vpet kognitivni prekariat. Monomat je torej model, ki razkriva družbeno-tehnološki sistem množične potrošnje kot glavni dejavnik družbene konstrukcije realnosti.

 

Elektronika in programiranje: Brane Ždralo

Tehnična izvedba: Martin Lovšin Schintr

Produkcija: Zavod Projekt Atol in Društvo Ljudmila 

 

______________________________

Domača stranwww.matejstupica.net