2005-2015 | Ana Čigon: Nezlomljiva / Odkritje onstran prosojnosti
Video, 1:09 min, PAL 3:4, 2008
#
#

Ana Čigon: Nezlomljiva / Odkritje onstran prosojnosti

Video, 1:09, PAL 3:4, 2008

 

 

Nezlomljiva

Kratki, enostavni video o lomljenju vejic z duhovitim in pomenljivim preobratom. Močna sporočilnost je zavita v lahkoten prizor. Ne gre pozabiti, da je vejica ženskega spola. 

 

Odkritje onstran prosojnosti

Ustvarjalke_ci smo večkrat postavljeni v neugodne situacije v povezavi z razstavljanjem svojih del. To je sicer neizogibno zaradi razhajanja interesov med umetniki_cami in organizatorji_icami razstav, a se žal najdejo tudi malomarne napake pri razstavljanju, ki ne bi smele biti sprejemljive. Ob ogledu razstave Marka Tuška v Cankarjevem domu smo s kolegicami in kolegi naleteli na neverjeten prizor, ki se je z naslednjim dnem še stopnjeval. Žal taki prizori niso izjema.

 

Naslov videa Odkritje onstran prosojnosti izhaja iz naslova te razstave, t.j. »Onstran prosojnosti«. Izkoristila sem nekaj dodatnih ironičnih ujemanj, da bi skušala na videz nepomembni napaki organizatorjev_ic dati vrednost, ki si jo zasluži. Hkrati pa sem situacijo obrnila v svoj prid, za osebno zabavno izpoved. Menim namreč, da se s humorjem včasih dlje pride. Video povzema enega od sicer številnih primerov neprofesionalnega vedenja pri odnosu do razstavljenih umetniških del, ki pa preredko doživi kritiko.

 

Resen problem sem na duhovit način vzela resno, v upanju, da je to prava pot do tega, da spodbudim resne ljudi, da resno razmislijo o tem dogodku.

 

______________________________

Ana Čigon (1982) je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje končala dodiplomski študij slikarstva in magistrski študij videa. Končala je tudi magistrski študij Interface Cultures na Kunstuniversität Linz v Avstriji. Deluje na področju videa, performansa in novih medijev.

 

Umetničina domača stranwww.anacigon.si