2005-2015 | Luiza Margan: Koncert za šivalni stroj in drevo
Štirikanalna zvočna instalacija, 2012
#
#

Luiza Margan: Koncert za šivalni stroj in drevo

Štirikanalna zvočna instalacija, 2012

 

 

Koncert za šivalni stroj in drevo (2012) je štirikanalna zvočna instalacija, ki jo je umetnica zasnovala kot del svojega raziskovanja procesa »izginjanja« javnega prostora na Hrvaškem. Za izhodišče je vzela zagrebško tekstilno tovarno Kamensko, ki je šla malo pred tem v stečaj, protest njenih delavk in delavcev ter politično dvomljivo preimenovanje mestnega trga pri tovarni. Netransparentnost postopka spremembe namembnosti zemljišča nekdanje tovarne s strani lokalnih oblasti in privatizacija območja sta zaznamovali začetek gentrifikacije tega dela mesta.

 

Umetnica s tem zastavlja vprašanji: kdo definira javni prostor in za koga? Kakšno vlogo bi lahko igrali državljani?

 

Delo je kompozicija zvokov ročnega in strojnega dela, posnetih v eni od še obstoječih tekstilnih tovarn v Zagrebu. Izvorno je bilo zasnovano in predstavljeno kot štirikanalna javna zvočna instalacija v parku nasproti nekdanje tovarniške zgradbe. Zvoki dela so trikrat na dan nenajavljeno zasedli trg, »zašili« javni prostor in na trg spet prinesli zvoke dela ter s tem ustvarili nov prostor v prostoru. Ob galerijskih predstavitvah delo spremlja publikacija, ki jo je izdelala umetnica.

 

Zvočna instalacija (prvotno zasnovana za postavitev v javnem prostoru)

Snemanje zvoka: Milan Čekić, Luiza Margan

Zvočno oblikovanje: Milan Čekić, Luiza Margan

Koncept: Luiza Margan

Produkcija: Urban Festival, Zagreb

 

Publikacija

Grafično oblikovanje: Laurenz Feinig

Besedilo: Luiza Margan

Lektura: Chiara Rudel

Naslovna fotografija: Ovidiu Anton

Koncept in produkcija: Luiza Margan

Avtorske pravice: Luiza Margan

 

______________________________

Luiza Margan se je rodila na Reki. Živi in dela v Avstriji in na Hrvaškem. Sodelovala je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah v muzejih in drugih umetnostnih institucijah po Evropi. Leta 2007 je prejela nagrado OHO za mlade umetnike v Sloveniji in leta 2012 na Hrvaškem nagrado T-HT Muzeja sodobne umetnosti.

 

Umetničina domača stranluizamargan.net