2005-2015 | Jože Barši: Branje Kapitala | Proletarci vseh dežel združite se!
Objekt na podstavku z besedilom na steni, 2007 – 2008
#
#
#

Jože Barši: Branje Kapitala | Proletarci vseh dežel združite se!

Objekt na podstavku z besedilom na steni, 2007 – 2008

 

 

Jeseni leta 2007 sem se v okviru Delavsko-Punkerske Univerze, ki deluje v Ljubljani, priključil skupini študentov politologije, ki se je enkrat tedensko dobivala na študijsko-bralnih srečanjih Marxovega Kapitala. Po političnih spremembah v Sloveniji in ex-Jugoslaviji na začetku 90-tih je branje Marxa tako rekoč izginilo iz univerzitetnega okolja, obenem pa je knjiga še danes tudi v antikvariatih nedosegljiva. Seveda tu mislim na slovenski prevod. Čeprav je trenutno branje Kapitala, zaradi svetovne krize, bolj popularno, ne zagovarjam neke romantične ideje o razrešitvi krize sveta skozi  Kapital napisan v 19.stoletju. Vendar pa se mi zdi ponovno branje nadvse priporočljivo, oziroma še drugače, s ponovnim branjem ga je potrebno redefinirati, ga nekako na novo izumiti. Brati Marxa ne toliko kot misleca, temveč kot nekoga, ki zahteva, da njegova misel postane družbeno učinkovita.

 

 

Jože Barši: Mladen Dolar, Heglova Fenomenologija duha 1, p. 34–35, 36–37

Fotografije besedila, 2010–2013

Foto: Janez Marolt; Ana Mizerit, Dejan Habicht (Moderna galerija)

 

______________________________

Jože Barši je diplomiral na FAGG (arhitektura) pri prof. Edvardu Ravnikarju in na ALUO (kiparstvo). Njegovo delo obsega raznolika interesna območja, od site-specific del, kot sta Javno stranišče (1999) in Hiša (2000), do radijskega oddajanja kot prostora razstavljanja, javnih predavanj, zvočnih in konceptualnih del (Pogovori, Prazno predavanje). Sodeloval je na številnih mednarodnh in domačih razstavah, rezidencah, seminarjih in konferencah. Leta 1997 je predstavljal Slovenijo na Beneškem bienalu; leta 1995 je na povabilo kustosa Renéja Blocka razstavljal na 4. mednarodnem Istanbulskem bienalu. Je prejemnik nagrade Zlata ptica za področje vizualnih umetnosti (2010) in Jakopičeve nagrade (2014) in od leta 1988 poučuje na oddelku za kiparstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

 

Umetnikova domača stranjozebarsi.blogspot.si