2005-2015 | Maja Hodošček: Obljubljena dežela / Mala punčka
Video, 10 min, 2010
#
#
#

Maja Hodošček: Obljubljena dežela

Video, 10 min, 2010

 

Video Promised Land je bil posnet skupaj z gradbenimi delavci, imigranti iz držav razpadle Jugoslavije. Večinoma moški, ločeni od svojih družin, so zaradi slabih ekonomskih pogojev v svojih državah odšli na delo v Slovenijo. V novem okolju so bili kljub sklenjenim delovnim razmerjem izkoriščeni, podplačani ali so svoje delo opravljali brez plačila.

 

Umetnica jih je povabila na skupno kosilo. Video prikazuje pripravo jedi (rezanje čebule in mesa) ter zvočno dokumentira skupinski pogovor ob kosilu. Poleg omenjene problematike izpostavlja trenutke skupne interakcije, smeha, izmenjave povsem vsakdanjih zgodb ter s tovrstnim načinom prikaza rahlja običajno reprezentacijo imigrantov.  

 

 

Maja Hodošček: Mala punčka

Video, 20:43 min, 2012

 

 

______________________________

Maja Hodošček (1984) ustvarja video dela in instalacije. V svojem delu raziskuje socialne odnose skozi politiko izmenjave in sodelovanja, zanimajo jo spekulativni načini reprezentacije v odnosu do dokumentarnega. Te interese uresničuje z osredotočanjem na koncept dela kot sredstva samouresničitve, na dinamiko delovnih procesov, njihovih transformativnih potencialov in položaj subjekta v organizaciji in strukturi dela.

 

Umetničina domača stranwww.hodoscek.com