2005-2015 | Jurij Meden: Karl Marx med nami
Video, 47 min, 2013
#
#

Jurij Meden: Karl Marx med nami

Video, 47 min, 2013

 

Produkcija: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

 

 

Eksperimentalni filmski podvig Jurija Medena s pomenljivim naslovom Karl Marx med nami in povsem nedvoumnim podnaslovom (»agitprop video«) izrecno izpostavlja svojo usmeritev. Z njo nadaljuje izročilo tistih dragocenih zavzemanj s filmskimi sredstvi, ki so cineaste preko vse zgodovine gibljivih podob gnala na krizna žarišča, kjer so svoje vizije združevali z opozicijskimi prizadevanji na raznih odporniških ravneh. Hkrati se uvršča med aktualne pobude za oživljanje in reaktualizacijo »pozabljenih« ali »zastarelih« nefikcijskih zvrsti (filmski pamflet, filmski letak, filmska agitka, filmski obzornik itn.), značilnih za avantgardo aktualne politične filmske ustvarjalnosti, ki se odvija na vseh meridianih sveta (vključno z domačim kolektivnim projektom Obzorniška fronta). Tako se pridružuje težnjam ozaveščanja, ki so se z jasno izpostavljeno provenienco in opredeljeno vizijo vztrajno upirala indoktrinaciji, osnovnemu orodju politično-kulturnega imperializma.

Andrej Šprah