2005-2015 | Arjan Pregl: 120 dni Arjana Pregla
Modelirna Fimo masa, 2011/12
#
#
#
#

Arjan Pregl: 120 dni Arjana Pregla

modelirna Fimo masa, 2011/12

 

Dimenzije: premer cca. 8 cm (120 kosov), 240 listov (29,7 x 21 cm)

 

Arjan Pregl se je v svojem umetniškem projektu lotil zagat merjenja in beleženja, na katerem temelji sodobna potrošniška družba, tako da je štiri mesece beležil vso svojo dnevno aktivnost ter nato oblikoval vizualen material – barvne slike, ki spominjajo na nekakšne krožne mavrice. Mnoge korporacije danes ljudem na vodilnih mestih priskrbijo svetovalce, ki jim pomagajo pri organizaciji njihovega delovnega časa. Takšno merjenje na videz deluje kot benevolentna pomoč, dejansko pa predstavlja učinkovito obliko nadzora nad posameznikom. Preglov umetniški projekt pokaže na zagate današnje vere v merljivost in racionalno organizacijo časa.

Renata Salecl

 

240 listov – polovico sestavljajo zapisi o potekih dni, drugo pa izračuni in skica grafa – sestavlja resničnostno nanizanko nekje med zapisom in risbo. Na tej podlagi nastajajo majhne slike iz mase Fimo, ki takoj spomnijo na žeton in menjalno sredstvo. Kakor veliki modernisti, tudi Pregl v slike-žetone prenese svoje najbolj intimne življenjske izkušnje in jih spremeni v barve in oblike. Zapisi in grafi 'znanstveno dokažejo', da se je prenos iz življenja v sliko dejansko zgodil. Barve in oblike slik-žetonov včasih nastajajo spontano in jih določi avtorjeva subjektivnost, tu in tam pa se Pregl nasloni na tradicijo in ustvari vzporednico Georgeu de La Touru, pa rdeči seriji Metke Krašovec, plastenjem Andreja Jemca ali barvnim kombinacijam Neo Geo. 

Petja Grafenauer 

 

______________________________

Arjan Pregl je rojen 5. julija 1973 v Ljubljani. Leta 1998 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom profesorice Metke Krašovec in profesorja Bojana Gorenca. Leta 2001 je na isti akademiji zaključil magistrski študij slikarstva pod mentorstvom profesorja Gorenca. Zadnji semester magistrskega študija slikarstva je obiskoval na IUP Indiana University of Pennsylvania (ZDA). Nato je vpisal magistrski študij grafike in ga pod mentorstvom profesorja Lojzeta Logarja končal leta 2004. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, ilustracijo, oblikovanjem in pisanjem.

Delo Arjana Pregla se giblje v prepletu treh ključnih vsebin: navezava na zgodovino umetnosti, humorj in politična angažiranost, vsa tri idejna izhodišča pa se dotikajo in udejanjajo predvsem v polju slikarstva.