2005-2015 | Kolektiv Neteorit: Brez naslova
2015
#

Kolektiv Neteorit (Tjaša Pogačar, Domen Ograjenšek, Andrej Škufca, Kaja Kraner, Tomo Stanič): Brez naslova

2015

 

 

Tjaša Pogačar, Domen Ograjenšek, Andrej Škufca, Kaja Kraner in Tomo Stanič (del kolektiva Neteorit) ugotavljamo, da je vabilo k sodelovanju na razstavi, ki zgodovini zadnje desetletje sodobne umetnosti v Sloveniji, zamaknilo položaj, ki smo ga v razmerju do institucije s svojim delovanjem v okviru Neteorita zavzemali do sedaj. To delovanje ni klicalo po tem, da bi bilo kdaj razstavljeno, temveč je bilo namenjeno zagotovitvi osnovnih pogojev produkcije, kot tudi organizaciji elementov sistema ali poskusu rekonstelacije scene, da bi ta lahko postala gonilo neke misli.

 

Nekatere zagate, ki jih bomo poskušali premisliti v svojem prispevku na razstavi, je mogoče zapaziti že v osnovni kategorizaciji, ki jo umestitev na tovrstno razstavo navadno zahteva in ki preddoloča načine obravnave vključenih praks. Kolikor je namreč sodobna umetnostna institucija prostor produkcije vednosti, pronicajo njeni osnovni epistemološki dispozitivi tudi v najbolj površinske razvrstitve ali grupacije, kot so kategorije seznama sodelujočih in njihove implikacije za vsebine ter oblike delovanja le-teh.

 

Zato bomo omenjeni člani kolektiva svoje sodelovanje na razstavi pričeli z nedoločenega mesta ‘sodelujočih’, le da bi na njem s preiskavo pretanjenih mehanizmov reprezentacije, njim lastne produkcije vednosti ter njihovega potenciala za artikulacijo razlik (napram zabrisa le-teh), odprli vprašanja, ki se tičejo našega delovanja (t.i. ‘konstituentov’ institucije) na presečišču kulturnih producentov in njihove javnosti kot tudi delovanja drugih težje umestljivih praks kot so DPU in TEMP.

 

______________________________

Neteorit je bil samoorganiziran, neformalen javni program seminarjev, predavanj in pogovorov s področja sodobne umetnosti in filozofije, ki je potekal od leta 2013 do 2015 v MG, MSUM in drugje. Bolj ali manj aktivno vpleteni posamezniki (Kaja Kraner, Tjaša Pogačar, Iza Pevec, Anja Zver, Domen Ograjenšek, Izidor Barši, Aleš Mendiževec, Andrej Škufca, Jernej Kaluža, Tomo Stanič in Matej Rudolf), se danes povezujejo, regrupirajo in delujejo v raznih drugih konstelacijah, projektih in prostorih. 

Priporočamo