2005-2015 | TEMP
#

Skupina TEMP je nastala oktobra leta 2004 v Ljubljani z namenom aktualiziranja problematike privatizacije mesta in izginjanja javnega prostora. Prva akcija je bila zasedba parkirišča Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, ko se je na tem mestu začasno vzpostavila avtonomna študentska galerija. Akcije v javnem prostoru so se nadaljevale v različnih oblikah do maja 2006, ko je bila zasedena bivša tovarna Rog.

 

Glavna hipoteza/podmena delovanja skupine je bila, da se skozi konstruiranje dogodka ustvari konfliktni ambient, v katerem se potem razvije debata na temo določenega zapuščenega prostora; iz te debate pa bi se potem razvila idealna rešitev za zapuščeni prostor. To hipotezo so testirali skozi nekatere eksperimente v Ljubljani, vendar se hipoteza ni potrdila.

 

Akcije v javnih prostorih niso uspele stimulirati meščanov za drugačno oporabo teh prostorov, tudi niso uspele ustvariti pogojev za ustvarjanje neposredne/direktne politike. Edina intervencija, ki je imela daljnoročne posledice, je bila zasedba tovarne Rog. V tovarni Rog se je poskušalo ustvariti javni prostor znotraj stavbe, kjer bi zaprti prostori na različnih nadstropjih predstavljali dnevni prostor mesta oziroma politični prostor meščanov. Začetna ideja se je hitro sprevrgla v ustvarjanje kulturnega centra za umetnike. Umetnost kot nevtralno polje kritike in ustvarjanja, ki ne predstavlja resnične grožnje tedanjemu vladajočemu političnemu sistemu, se je pokazala kot kompromitirajoča oblika delovanja. V trenutku, ko je skupina TEMP prešla iz političnega v umetniško delovanje, je prenehala obstajati.

 

Dve leti kasneje je mesto Ljubljana doživelo največjo privatizacijo od svojega nastanka naprej. Trenutni megalomanski projekti, ki se gradijo skozi javno‑privatno partnerstvo, grozijo, da bodo mesto popolnoma transformirali v tržni produkt oz. tržno blago. Javnih prostorov je manj kot takrat, ko je TEMP še deloval, tovarni Rog vsak dan grozi ukinitev in arhitekti, ki so prej javno zagovarjali delovanje TEMP‑a, so sedaj glavni izvajalci »kapitalističnega razcveta Ljubljane«. Iz te perspektive moramo skupino TEMP gledati kot eksperiment, ki ni uspel realizirati svojih konkretnih ciljev, oziroma kot kratkoročno avanturo nekaterih posameznikov.