2005-2015 | Peter Rauch: Nadomestni objekt (1.3.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.6.1, 2.1.2)
Iz serije Objekti, brizgani tisk, 2013-2014
#

Peter Rauch: Nadomestni objekt (1.3.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.6.1, 2.1.2*)

Iz serije Objekti

Fotografija, brizgani tisk, 2013-2014

*Srebro-želatinska fotografija, 2013-2014

 

 

V preteklem desetletju se Objekti razvijajo v smeri razumevanja odnosa med objektom in ustvarjalno prakso: kaj je objekt opazovanja, gledanja, zanimanja in kaj je rezultat ustvarjanja. Nadomestni objekt je ena od stopenj v tem razvoju in opredeljuje prehod od režima videnja k režimu gledanja. lz odnosa do najdenega in ustvarjenega objekta, tj. zajetja nečesa zunanjega, se je zanimanje premaknilo k zajetju samega zajetja, tj. k pogonu ustvarjalne prakse, ki se artikulira skozi neko razliko. V izhodišču je objekt nekaj, kar je možno zajeti, videti, misliti, torej se nasproti objektu lahko postavi aktivni subjekt izvajanja vseh objektovih predikatov. Ob preobratu k Nadomestnemu objektu pa se objekt pretvori v nekaj, kar zajame, vidi, misli, kar pomeni, da subjekt nastopa kot heterogen, kot nekaj, kar prazno bolšči v materialnost mislečega objekta. V ustvarjalni praksi se namreč objekt retroaktivno izkaže kot odnos, kot tisto, kar z iskanjem proizvajamo — šum, popačenje ali prepreka — kar je hkrati ključna najdba, stvaritev, ki je bila prisotna ves čas iskanja, a prepoznana šele na koncu kot srečanje, natančneje, kot artikulacija razlike med iskanim in najdenim. Ustvarjeno je ustvarjeno tako, da je prepoznano za nazaj. Nadomestni objekt je regresivna tvorba ali organizacija mišljenja izven psihične strukture, izvržena v svet. Nadomestni objekt je mišljenje kot objekt.

 

______________________________

Peter Rauch (1978) je diplomirani arhitekt, magister fotografije in doktorski kandidat s področja filozofije in teoretske psihoanalize. V fotografiji ga zanima razmerje med stvarmi, ki jih fotografija lahko dokumentira, in stvarmi, ki jih lahko konstituira. V teoriji ga zanimajo vznik mišljenja, pomen negacije v konstituciji objekta in vprašanje preloma v poljih umetnosti, znanosti in politike. Njegova ključna pretekla dela so Objekti (2009-2015), Tretji kraj (2014), Skupnost (2012-2013), Podobe, zgodbe, sekvence (2011) in Traffic Kids (2009).

 

Umetnikova domača stransnabyrow.com