MG+MSUM

+MSUM | OŠ: Vodeni ogledi

Vsa vodstva v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) so interaktivna, temeljijo na pogovoru in aktivnem vključevanju učencev v spoznavanje umetnosti ter so prilagojena starosti učencev.

 

Učenci poleg informacij o umetnosti 20. in 21. stoletja in njenem razvoju spoznajo tudi osnovne pojme likovnega in pisnega izražanja, interpretacije in likovne kritike. Ob prihodu lahko učenci dobijo različno tekstovno ali slikovno gradivo (citate, umetnostne kritike, literarna besedila, reprodukcije...) in jih med vodstvom razvrstijo k tistim umetniškim delom na razstavi, ki po njihovi presoji najbolj ustrezajo izbranemu materialu. Svoje odločitve tudi argumentirajo.

 

 

Vodeni ogledi se lahko navezujejo na stalno postavitev muzeja sodobne umetnosti ali na občasno razstavo, ki je v tem času na ogled.

 

Vodstvo traja 45-60 minut. Naenkrat je lahko na razstavi največ 30 učencev oz. ena skupina. Najmanjši možni zamik med skupinami je 30 minut.

 

CENA (vstopnina+vodstvo): 3,00 € na učenca, do dva spremljevalca imata brezplačen vstop.

 

Naročila sprejemamo najmanj pet delovnih dni pred želenim terminom na izobrazevanje@mg-lj.si.