MG+MSUM

MG+MSUM | OŠ: muzeURA

Interdisciplinarna ura v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM)

Galerijski pedagog v sodelovanju z učiteljem pripravi gradivo za katero koli učno uro, pri kateri uporabi likovno umetnost ali galerijsko gradivo v okviru medpredmetnega povezovanja (znanost, računalništvo, ekologija, zgodovina idr.)

 

 

Interdiciplinarna muzejska učna ura je prilagojena starosti učencev in pripravljena v sodelovanju z njihovim učiteljem. Čas trajanja 60-90 minut. Naenkrat je na razstavi lahko največ 30 učencev oz. ena skupina.

 

CENA (vstopnina+vodstvo):  3,00 € na učenca, do dva spremljevalca imata brezplačen vstop. Prijave sprejemamo najmanj pet delovnih dni prej na izobrazevanje@mg-lj.si.