MG+MSUM

IZBOR DEL IZ ZBIRK Moderne galerije | Arteast 2000+ in iz nacionalne zbirke
05. februar 2018 — 17. marec 2019
#
#
#

V +MSUM-u smo predstavili že več postavitev zbirk Moderne galerije s poudarkom na zbirki Arteast 2000+. Zbirka Arteast 2000+ je prva muzejska zbirka, ki se je oblikovala in nastajala s poudarkom na vzhodnoevropskih povojnih avantgardah v širšem mednarodnem kontekstu. Od ustanovitve leta 2000 je zbirka zaslovela po tem, da podaja obsežen pregled umetnosti v regiji in, kar je morda najpomembnejše, omogoča vpogled v skupne družbenopolitične problematike, ki so v ospredju dela umetnikov nekdanjih socialističnih držav, ter pri tem izrisuje, kako so se te države razvijale od šestdesetih let preko tranzicijskega obdobja v devetdesetih letih do sedanjega konteksta globalnega neoliberalnega kapitalizma. Leta 2011 je zbirka postala jedro novega Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ki deluje v sklopu Moderne galerije.

 

Prva postavitev zbirk v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova je nosila naslov Sedanjost in prisotnost in se je ukvarjala z različnimi oblikami časa. Naslednjih devet postavitev Sedanjosti in prisotnosti se je delno spreminjalo v smislu posebnega koncepta »ponavljanja«, nove postavitve pa so nosile naslove kot Ulica, Mikropolitične situacije, Instaliraj se!, Čas intimnih odločitev itd. Ponavljanje je bilo mišljeno kot še ena časovna dimenzija, ki smo jo dodali prvotnemu naboru časov.

 

Leta 2017 smo postavitev zbirke naslovili Nizkoproračunske utopije in v njej razvijali koncept zbirke kot orodja. Z razstavo smo spraševali, kakšen model muzeja ustreza večinoma slabim pogojem dela umetnikov in institucij v postsocialističnem svetu ter obenem interesu, ki daje drugosti prednost pred identiteto, produkciji znanja pred nedvoumnimi kulturnimi trofejami, nastajanju pred institucionalizacijo. V odgovor na to vprašanje je razstava ponudila utopistični koncept trajnostnega muzeja.

 

V trenutni postavitvi izpostavljamo dela, v katerih so umetniki poudarjali represivnost svojega okolja z mučenjem ali kaznovanjem lastnega telesa, kar je bila praksa zlasti v šestdesetih in sedemdesetih letih. Ko so se v osemdesetih letih oblikovale nove politične realnosti, so začeli umetniki sovje telo obravnavati kot »gledališče« in z raznimi personami predstavljati nove družbene konstrukte. Do devetdesetih let je bilo telo prikazovano kot fizično ranljivo in družbeno marginalizirano. Umetniki in umetnica, ki so dodatno vključeni v to postavitev, so Jože Barši, Geta Brătescu, Tomislav Gotovac, Tibor Hajas, Jan Mlčoch, Ilija Šoškić in Petr Štembera.

 

Iz zbirk Moderne galerije s poudarkom na zbirki Arteast 2000+: Marina Abramović | Miroslav Bałka | Jože Barši | Walter Benjamin | Geta Brătescu | Barbara Čeferin | Braco Dimitrijević | Róza El-Hassan | Tomislav Gotovac | Ion Grigorescu | Tibor Hajas | Jenny Holzer | IRWIN | Sanja Iveković | Janez Janša & Janez Janša & Janez Janša | Staš Kleindienst | Komar & Melamid | Neven Korda Andrič | Zofia Kulik | KWIEKULIK (Przemisław Kwiek & Zofia Kulik) | David Maljković | Jan Mlčoch | Paul Neagu | Novi kolektivizem | OHO | Anatolij Osmolovski | Alen Ožbolt | Marko Peljhan | Dan Perjovschi | Marika & Marko Pogačnik | Darinka Pop-Mitić | Kiril Prashkov | Punk muzej | Tone Stojko | Ilija Šoškić | Petr Štembera | Jane Štravs | Slaven Tolj | Raša Todosijević | TV galerija | Lawrence Weiner | Konstantin Zvezdočotov

 

 

V okviru postavitve so na ogled tudi projekti:

  • Razstava Življenja spomenikov, ki je nastala v seminarju »Umetnost za skupnostno rabo« na Oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani s sodelovanjem Moderne galerije. 
  • Začasni slovenski plesni arhiv, ki je bil marca 2018 prenesen v varovanje Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, kjer Rok Vevar uprizarja živi arhiv v trajanju. Arhivar kot posameznik vstopa v institucionalni okvir, kjer ima prostorsko in materialno podporo, hkrati pa ohranja samostojnost.  
  • Razstava Nezanesljiva okolja. 16 primerov sodobne fotografije v Sloveniji, ki ponuja razmislek o sodobnem okolju in o tem, kako nas je to oblikovalo s pogoji dela in življenja v različnih sistemih v zadnjih šestih desetletjih, od socializma preko tranzicije do zdaj že vse obvladujočega kapitalizma, ki brez prevzemanja odgovornosti za posledice prilagaja svet svojim interesom in profitom. Kustosinja je Ana Mizerit.

 

Na razstavi Nezanesljiva okolja. 16 primerov sodobne fotografije v Sloveniji sodelujejo: Uroš Abram | Jaka Babnik | Goran Bertok | Vanja Bučan | Tomaž Gregorič | Jon Derganc | Peter Koštrun | Borut Krajnc | Tanja Lažetić | Peter Rauch | Matjaž Rušt | Bojan Salaj | Jane Štravs | Aleksandra Vajd in Hynek Alt | Tadej Vaukman | Tanja Verlak

 

 
Priporočamo