MG+MSUM

MG+ | PRIZNANJE IZIDORJA CANKARJA monografiji Na robu : vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)

 

Z veseljem sporočamo, da je monografija Na robu, spremljajoča publikacija istoimenske mednarodne razstave v Moderni galeriji leta 2019, prejela priznanje Izidorja Cankarja, ki ga vsaki dve leti podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo. Iskrene čestitke vodji projekta in uredniku Marku Jenku, urednici Beti Žerovc ter avtorjem Alenki Pirman, Jožetu Pirjevcu, Božu Repetu, Ani Ereš, Petru Prelogu, Asti Vrečko, Marji Nikolčič, Lidiji Merenik, Dejanu Sretenoviću, Ivani Udovičić, Kirilu Penušliskemu, Lari Štrumej, Lovorki Magaš Bilandžić, Danielu Rafaeliću, Zdenku Vrdlovcu, Nini Kosanović kot naslednici pokojnega filmskega teoretika Dejana Kosanovića, Jani Intihar Ferjan in Bojani Rogina za pomemben prispevek k razumevanju umetnosti med obema vojnama od Ljubljane do Skopja. Hvala tudi vsem, ki so poleg urednikov in avtorjev prispevali k izidu monografije.

 
Priporočamo