MG+MSUM

MG+ | NAGRADA ICOM SLOVENIJE 2020 | Na robu : vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)

 

Z veseljem sporočamo, da je letošnjo nagrado ICOM Slovenije, za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme, prejela Moderna galerija in naš kolega dr. Marko Jenko za razstavo Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941). Iskreno mu čestitamo!

 

Razstava, ki je bila na ogled od 25. aprila do 15. septembra 2019 v Moderni galeriji, je vključevala 130 umetnic in umetnikov, arhivsko in knjižnično gradivo iz več kot 50 javnih in zasebnih zbirk iz držav nekdanje Jugoslavije.

 

Utemeljitev:

Razstava je na ogled ponujala dela več kot 130 umetnic in umetnikov, arhivsko in knjižnično gradivo iz več kot 50 javnih in zasebnih zbirk iz držav nekdanje Jugoslavije. Večina del iz tujine je bila v Sloveniji na ogled prvič. Izbor umetnostnega in drugega razstavnega gradiva in besedila v katalogu so prispevali ugledni strokovnjaki iz širšega območja nekdanje države, v projekt pa je bilo vključenih enainpetdeset ustanov iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Italije. Mednarodna razstava vizualne umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji je bila plod mednarodnega skupinskega dela pod vodstvom Moderne galerije in je predstavljala problemski pregled slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, fotografije in filma od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno vplivala na t. i. spopad na umetniški levici, vse do začetka druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh (april 1941).

 

V ospredju je bil poskus razstavnega kontekstualiziranja prek umetnin in drugega gradiva, ki gre onkraj standardne delitve na objektivno / historiografsko in subjektivno / umetnostno. Razstava je tako ponujala drugačno branje umetnosti, ki sedaj sama kontekstualizira kontekst oziroma ga sploh proizvaja.

 

Zaradi političnih in ideoloških posledic razpada nekdanje Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme za projekt Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941) prejme avtor projekta dr. Marko Jenko; Moderna galerija. skupne države je projekt ustvaril nove stike in utrdil že obstoječe vezi v tem delu jugovzhodne Evrope, predvsem onkraj običajnih muzejskih procesov (posoje, izposoje itn.). Razstava je bila priložnost za manjše (pokrajinske, mestne ipd.) institucije obravnavane regije, da se odprejo in stopijo v stik z različnimi, tudi državnimi institucijami v ostalih delih regije in da svoja dela prvič pokažejo v mednarodnem prostoru ter po načelih ICOM-a.

 

Razstava je s kronološko distanco, kot tudi z distanco, ki jo predstavlja odsotnost države, o kateri je govorila, uspela ustvariti smiselno vez, ki jo je povezala s kritiko zapisno v Jugoslaviji prepovedanem delu Louisa Adamiča Vrnitev v rodni kraj (izšlo v ZDA leta 1934). S tem je zgodba o Kraljevini Jugoslaviji, pripovedovana skozi umetniške in kulturne tokove in dogodke, nekdanjo državo analizirala in interpretirala skozi uradno in tudi prepovedano podobo države, politike in kulturne politike, predvsem pa neposredno skozi umetnost.

 

Moderni galeriji za projekt Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941), ki je nastajal pod vodstvom dr. Marka Jenka, ICOM Slovenija podeli nagrado v kategoriji vsakoletne izbrane ICOM-ove teme.

 
Priporočamo