MG+MSUM

KATALOG | Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)

 

Naslov Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)
  On the Brink: The Visual Arts in the Kingdom of Yugoslavia (1929–1941)
Urednika Marko Jenko, Beti Žerovc
   
Avtorji

Ana Bogdanović, Jana Intihar Ferjan, Marko Jenko, Dejan Kosanović,

Lovorka Magaš Bilandžić, Lidija Merenik, Marja Nikolčić, Kiril Penušliski,

Jože Pirjevec, Alenka Pirman, Petar Prelog, Daniel Rafaelić, Božo Repe,

Bojana Rogina, Lara Štrumej, Ivana Udovičić, Zdenko Vrdlovec, Asta Vrečko.

   
Jezik slovenski, angleški
Leto 2019
Založila Ljubljana : Moderna galerija, 2019
Opis 445 str. : ilustr. ; 27 cm, 800 izv.
   
Predmet

jugoslovanska umetnost / Kraljevina Jugoslavija /

slikarstvo / kiparstvo / grafika / risba / fotografija / film /

kronologija / trideseta leta 20.st. / skupinske razstave

   
ISBN 978-961-206-139-5 : 50 EUR
UDK 7(497.1)(083.824)
COBISS 299324928

 

Dvojezični katalog vsebuje raziskovalne prispevke v štirih poglavjih: Kaj je videl Louis Adamič?Iz zgodovine Jugoslovanske umetnosti, Vizualna umetnost in Dokumentacija. Med poglavji je najobsežnejši del namenjen prispevkom iz polja vizualne umetnosti, ki posebej obravnavajo področje slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, avantgarde ter fotografije in filma. 

 

Pogled na Kraljevino Jugoslavijo, kakor nam jo poleg tedanjega umetnostnega prizorišča na svoj način razkriva potopis Louisa Adamiča Vrnitev v rodni kraj, ki je v Združenih državah Amerike izšel leta 1934, je tudi rdeča nit razstave.