MG+MSUM

RAZSTAVA | Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti
22. december 2022–16. april 2023
#

Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti
 

Odprtje: 22. december 2022 ob 20. uri 
Trajanje razstave: 22. december 2022, podaljšano do 16. april 2023
Moderna galerija MG+ 

Virtualni sprehod po razstavi

 
Od blizu je kompleksen, večletni projekt, pri katerem se je povezalo kar šest partnerskih ustanov z namenom, da tako strokovni kot laični javnosti predstavimo raznolikost v pristopih h konserviranju in restavriranju umetniških del.

Na ta način omogočamo lažje razumevanje obravnavane problematike, ki sega v obdobje od začetka 20. stoletja do danes. Ponekod stopajo v ospredje etična vprašanja, raziskave, usmerjene v materialno zgradbo, tehnologijo nastajanja umetnin ali v iskanje razlogov za nastale ali nastajajoče poškodbe, drugje konservatorsko-restavratorski posegi sami, včasih pa so rešitve povezane s preventivno konservacijo. K slednjemu sodi tudi ozaveščanje javnosti vseh generacij in ranljivih skupin, ki s svojim razumevanjem in pristopi lahko veliko pripomorejo k daljšemu obstoju pa tudi razumevanju umetnin.

Projekt sestavljajo razstava v osrednjih dvoranah Moderne galerije, kjer so na ogled posegi, ki so jih restavratorke/ji opravili na konkretnih umetninah iz zbirk Moderne galerije (na primer na slikah Gabrijela Stupice in Marija Preglja) in iz Muzeja suvremene umjetnosti v Zagrebu. Obenem lahko z video zapisi in fizičnimi prikazi sledite postopkom, dilemam in kreativnim rešitvam, ki so spremljale restavratorske posege.  
 


Še posebno dobrodošli so pripadniki ranljivih skupin. Na razstavi Od blizu smo omogočili doživetje umetniških del skozi tip, sluh in vonj s pripomočki, ki smo jih razvili v zadnjih desetih letih v sklopu različnih projektov.

Razstavo spremlja bogat program dogodkov za odrasle in otroke, ki poteka v posebnem prostoru RES Od blizu v spodnjih prostorih Moderne galerije. Atelje je namenjen praktični izkušnji in doživljanju umetnin ter konservatorsko-restavratorskih posegov. V njem poteka program za vse, ki jih tematika zanima (vodeni ogledi s praktičnim zaključkom), celodnevne delavnice Utrinki iz konservatorsko-restavratorskih ateljejev pa so namenjene tako strokovnjakom kot laikom.

Tudi v ateljeju Res Od blizu so dobrodošli pripadniki ranljivih skupin, ki likovne rešitve doživljajo taktilno saj imajo v tem prostoru na izbiro veliko različnih možnosti.

V avditoriju MG+ pripravljamo serijo predavanj za konservatorje-restavratorje, razstava Od blizu je namreč del 15. Konservatorsko-restavratorske Transverzale.


Katalog veččutnih točk na razstavi
 Vodje projekta: Nada Madžarac (MG+MSUM), Mirta Pavić (MSU), Tamara Trček Pečak (UL ALUO)

Oddelek za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) in Moderna galerija v Ljubljani (MG+MSUM) poglobljeno sodelujeta že od leta 2013. Skupaj s študenti konservatorstva-restavratorstva uresničujeta strokovne in raziskovalne cilje tako na področju diagnostike, dokumentiranja, posegov in preventivne konservacije kot tudi pri ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti. 

Podobno poteka sodelovanje tudi na Hrvaškem, saj Muzej sodobne umetnosti v Zagrebu (MSU), Oddelek za konserviranje-restavriranje na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu (ALU) in Umetniška akademija v Splitu (UMAS) izvajajo skupne projekte z namenom, da bi se študenti seznanili z značilnostmi sodobnih del ter z etičnim in tehničnim pristopom k modernim in sodobnim materialom.
 

Pri konserviranju-restavriranju umetnin, zlasti modernih in sodobnih, ni rutine. Pri nekaterih modernih umetninah lahko vsaj delno še sledimo pravilom obravnavanja, ki veljajo za starejše umetnine (tako sta, denimo, umetnika Marij Pregelj in Gabrijel Stupica še upoštevala tehnološka pravila), že pri drugih umetninah s srede prejšnjega stoletja in še posebej pri sodobnejših delih pa to ne velja več.


Ker gre za zelo kompleksno problematiko, se nas je v projekt Od blizu povezalo kar šest partnerskih ustanov, in sicer tri nosilne ustanove, MG+MSUM Ljubljana, UL ALUO in MSU Zagreb, ter pridružene Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT), Restavratorski center Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS RC) in Akademija za likovno umetnost (ALU) Zagreb. Pri projektih, katerih rezultati so pripomogli h končni podobi predstavljenega, so sodelovali tudi kolegi in študentje z drugih fakultet ljubljanske univerze (Naravoslovnotehniške fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademije za glasbo), s Farmacevtsko-biokemijske fakultete v Zagrebu in Akademije za umetnost v Splitu ter Atelje Vasko Lipovac iz Splita in Center za forenzične preiskave, raziskave in izvedenska mnenja Ivan Vučetić iz Zagreba.


Razstavo so podprli

Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo