MG+MSUM

PRIZNANJE Vladimirja Kralja Roku Vevarju

 

Z veseljem sporočamo, da Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije Roku Vevarju podeljuje priznanje Vladimirja Kralja za dosežke na področju gledališke kritike in teatrologije za obdobje 2018–2019. Počaščeni smo, da Začasni slovenski plesni arhiv Roka Vevarja od marca 2018 hranimo v 1. nadstropju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, kjer mu med drugim omogočamo opravljanje arhivske dejavnosti na področju sodobnega plesa in izobraževalne dejavnosti na področju plesne kritike.

 

Povzemamo obrazložitev predsednika komisije dr. Tomaža Krpiča ob podelitvi priznanja Vladimirja Kralja za dosežke na področju gledališke kritike in teatrologije za obdobje 2018–2019 Roku Vevarju:

 

"Publicist, kritik, zgodovinar in arhivar Rok Vevar je v zadnjih dveh letih na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti – pri tem je treba posebej izpostaviti njegovo delo na področju sodobnega plesa – nadaljeval svoje sicer že prej plodovito avtorsko, raziskovalno in kritiško delo. Med bolj odmevne dosežke moramo šteti njegovo delovanje v okviru uredniškega odbora revije Maska, kjer s pretanjenim občutkom za konstruktivno recenzentsko kritiko aktivno oblikuje kritiško in teoretsko misel o sodobnem plesu v Sloveniji. Vevar je bil v tem obdobju izredno pomemben deležnik pri nastajanju in formiranju umetniške politike ene izmed redkih platform na področju sodobnega plesa, Cofestivala. Prav tako je še naprej zelo uspešno deloval kot arhivar Začasnega slovenskega sodobnoplesnega arhiva, ki od nedavnega domuje v MSUM Metelkova. Še posebej pa je bilo v obdobju 2018–2019 plodovito njegovo kritiško in raziskovalno teatrološko delo, kjer se je pokazal in izkazal kot odločen in pretanjen iskalec dragocenih zgodovinskih drobcev ter dragocen premišljevalec o stanju in usodi slovenskega sodobnega plesa in kritiške publicistike v še ne tako oddaljeni preteklosti. V sodelovanju založbe Maska, Nomad Dance Academy in JSKD je tako leta 2018 izšlo njegovo dolgo pričakovano temeljno teatrološko delo, zbornik različnih besedil o plesni umetnosti Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960, kjer je Vevar opravil monumentalni raziskovalni in uredniški napor, da je lahko ustrezno prikazal stanje duha v kritiški in teatrološki misli prve polovice 20. stoletja. Ni odveč poudariti, da je v omenjeni monografiji Vevar prispeval tudi večino poglobljenega spremnega strokovnega besedila.

 

Zaradi vsega zgoraj naštetega Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije z zadovoljstvom in velikim ponosom Roku Vevarju podeljuje priznanje Vladimirja Kralja za dosežke na področju gledališke kritike in teatrologije za obdobje 2018–2019."

Priporočamo