MG+MSUM

RAZPIS | Nagrada in priznanji Riharda Jakopiča 2020

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve nagrade, Jakopčevih priznanj in Jakopičeve nagrade za življenjsko delo, sprejetega 2. februarja 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU objavljamo

 

Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2020

Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2020 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno-vizualno delo ali razstavo predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 10. 3. 2020 prispeli na naslov:

 

ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2020«.

 

Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.

 

Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je sestavljen iz predstavnikov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU. Predstavniki so v odbor voljeni za eno leto in se vsako leto v celoti zamenjajo.

 

Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjalce, katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča 2020 v zahtevani obliki.

 

Besedilo razpisa [PDF].