MG+MSUM

Delavnici v Začasnem slovenskem plesnem arhivu
13. oktober 2023 — 08. december 2024
#

Nomad Dance Academy Slovenija v sodelovanju z MG+MSUM v Začasnem slovenskem plesnem arhivu (Muzej sodobnih umentosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana, 1. nadstropje) med oktobrom in decembrom 2023 organizira dve delavnici.

 

Delavnica Zgodovinske figure: uvod v sodobni ples bo slušateljem ponudila vpogled v izbrane praktične in teoretske epistemološke vidike sodobne plesne umetnosti dvajsetega stoletja (13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 08.12.2023), Analiza sodobnega plesa pa se bo osredotočala na izbrana konkretna koreografska dela, studijske in kuratorske plesne prakse ter njihove različne kontekste (20.10.2023, 03.11.2023, 17.11.2023, 01.12.2023).

 

Vsaka od delavnic bo imela v jesenskih mesecih 2023 po štiri termine, potekali pa bosta med 15. in 18. uro. Obe delavnici sta primerni za slušatelje različnih starosti, profesionalce in ljubitelje, ki želijo poglobiti svoje znanje s področja sodobnega plesa. Delavnice bosta vodila Rok Vevar, zgodovinar in kurator na področju sodobnega plesa, in dr. Jasmina Založnik, publicistka, kuratorica in producentka na področju sodobnega plesa.

 

Svoje prijave lahko oddate na spletni naslov: ndaslovenija@gmail.com. Obe delavnici sta brezplačni, nadaljevali pa se bosta tudi med januarjem in majem 2024.

 

Podrobneje o delavnicah.

ZGODOVINSKE FIGURE: UVOD V SODOBNI PLES, delavnica

 

Delavnica Uvod v sodobni ples nudi gledalcu osnovna bralna in kontekstualna orodja, s katerimi vstopamo v »branje« in mišljenje sodobnega plesa. Na delavnici se bomo s pomočjo ključnih zgodovinskih paradigem in njihovih kontekstov sprehodili po proizvodnih in ustvarjalnih obratih sodobnega plesa 20. stoletja ter ugotavljali, kako se je v njih spreminjalo mišljenje plesnih teles, prostora, časa, koreografskih struktur, instance koreografinje, plesne gledalke, plesnih institucij itn. ter ravnanje z njimi. Predstavili bomo ključne zgodovinske in kontekstualne trenutke, v katerih so vzniknili preobrati in spremembe v proizvodnji in ustvarjanju sodobno plesnih del ter njihovih pojmovanj (od predstav do studijskih praks). Dotaknili se bomo tudi načinov, kako so se na plesno delo odzivale različne sodobnoplesne javnosti, kako so se slednje proizvajale, gojile in spreminjale. Naše zgodovinsko povečevalno steklo bo zajelo obdobje od prehoda med 19. in 20. stoletjem, preko zgodovinskih avantgard do obdobja po drugi svetovni vojni in zadnjih desetletij 20. stoletja; od zgodnjega modernega plesa do konceptualnega plesa ali »post-plesa«.

 

VODJI DELAVNICE

Rok Vevar, dr. Jasmina Založnik.

 

METODA

Naše delo bo temeljilo na dokumentarnih filmskih posnetkih iz zbirke Začasnega slovenskega plesnega arhiva v + MSUM-u. Delavnica bo potekala v obliki predavanj in pogovorov. Slušateljicam in slušateljem bo ob delavnicah omogočen ogled predstav CoFestivala 2023, mednarodnega festivala sodobnega plesa, in drugih produkcij Nomad Dance Academy Slovenija za ceno kulturnega evra.

 

KJE IN KDAJ?

Delavnica bo potekala dvakrat mesečno ob petkih med 15:00 in 18:00 v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v Muzeju sodobnih umetnosti Metelkova, 1. nadstropje. V primerih, ko delavnice zaradi objektivnih okoliščin ne bo mogoče izvesti na predviden termin, bomo poskrbeli za nadomestne termine.

 

13. 10. 2023

27. 10. 2023

10. 11. 2023

08. 12. 2023

 

ANALIZA SODOBNEGA PLESA, delavnica

 

Na delavnici Analiza sodobnega plesa se bomo osredotočali na tista konkretna dela in prakse, ki so tesneje povezana s sodobnimi umetniškimi praksami zadnjih desetletij. Na obdobje, ko se je sodobni ples odmaknil od klasičnih form modernih plesnih kompozicij. Ko je v svoje prakse uvedel:

  • različne modele proceduralizmov (novih metod koreografskih proizvodenj, konstrukcijskih principov, partitur, nalog itn.),
  • ko je začel naseljevati alternativne prostore ali gledališča pretvarjati v neobičajne arhitekturne konfiguracije ali konstruirati specifične ambiente,
  • koreografirati predmete ali koreografije umeščati v funkcionalna prostorska orodja,
  • transformirati telesa izven kinetičnih kompozicijskih konfiguracij ter politizirati telesa,
  • spreminjati časovnost plesa izven modernih stilnih in kompozicijskih dispozitivov,
  • ko je različne socialne in kulturne prostore pretvoril v mesta specifičnih telesnih sledi,
  • ko je gotove plesne in telesne identitete (kaj je ples?) pretvoril v vprašanja fundamentalnih plesnih dejanj (koreografskih performativov; kaj ples ali telo naredi?),
  • ko je svojo pojmovanje plesne materialnosti s telesa razširil na njegove druge oblike,
  • ko se je začel spogledovati z drugimi umentiškimi in medijskimi praksami itn.

 

VODJI DELAVNICE

Rok Vevar, dr. Jasmina Založnik.

 

METODA

Vsaka delavnica bo temeljila na posameznem plesnem delu ali seriji primerov, ki si jih bomo ogledali na videih iz avdio-vizualne zbirke Začasnega slovenskega plesnega arhiva v +MSUM-u. Temeljila bo na predavanjih in pogovorih. Na posamezne seanse bomo povabili goste: koreografinje in koreografe, teoretičarke in teoretike, kuratorice in kuratorje naše domače sodobnoplesne skupnosti. Slušateljicam in slušateljem bo ob delavnicah omogočen ogled predstav CoFestivala 2023, mednarodnega festivala sodobnega plesa, in drugih produkcij Nomad Dance Academy Slovenija za ceno kulturnega evra.

 

KJE IN KDAJ?

Delavnica bo potekala dvakrat mesečno ob petkih med 15:00 in 18:00 v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v Muzeju sodobnih umetnosti Metelkova, 1. nadstropje. V primerih, ko delavnice zaradi objektivnih okoliščin ne bo mogoče izvesti na predviden termin, bomo poskrbeli za nadomestne termine.

 

20. 10. 2023

03. 11. 2023

17. 11. 2023

01. 12. 2023

Priporočamo