MG+MSUM

Diskurzor 002 | Darko Fritz
30. maj 2023 ob 17. uri
#

Foto: arhiv Darka Fritza.

Diskurzor - serija pogovorov in razstav, posvečenih konserviranju in restavriranju digitalnih delDiskurzor 002

 

torek, 30. maj 2023 | 17:00 | Avditorij Moderne galerije, Cankarjeva 15, Ljubljana

 

17:00 - otvoritev razstave in vodstvo avtorja
18:00 - predavanje s pogovorom

 

Razstava in predavanje s pogovorom: Darko Fritz
Predavanje: Digitalna umetnost na Hrvaškem 1968-1985

Dela na razstavi - iz projekta End of the Message (1995-2000), cikla del Darka Fritza:
End of the Message (archives - live!), 1996, trikanalna video instalacija
End of the Message (Edit Value), 1997, instalacija z 21 izpisi telefaksa
End of the Message - total archives, 2000, video, 13'28''
End of the Message, 2005, interaktivni DVD


Moderator: Jaka Železnikar

 

 

Digitalna umetnost na Hrvaškem 1968–1985
Projekt neodvisnega kuratorja in raziskovalca Darka Fritza se izvaja v Tehniškem muzeju Nikola Tesla iz Zagreba v letih od 2020 do 2023. Projekt je sestavljen iz trdo vezane knjige na 224 straneh v hrvaški in angleški izdaji, večjezične spletne strani in razstave. Merilo, po katerem so bila izbrana dela med vsemi deli zgodnje digitalne umetnosti, predstavljenimi v tem projektu, je, da je pri tistih, ustvarjenih do leta 1984, v procesu izdelave vsaj deloma uporabljena digitalna tehnologija. Ker ni bilo dostopnega nobenega besedila ali kakršnega koli dokumenta na to temo, se je raziskovanje začelo z ničle, z zbiranjem informacij in primerjanjem ugotovitev.


Avtor navaja, da je njegov projekt poskus kartiranja uporabe digitalnih tehnologij v umetnosti na Hrvaškem od leta 1968 do 1984. Leto 1968 ni le leto, v katerem so nastala in bila javno prikazana prva dela digitalne umetnosti na Hrvaškem, temveč tudi leto, ki je zaznamovalo prelomnico pri ustvarjanju novega diskurza v politiki, družbi in umetnosti, ki se je v prejšnjih in naslednjih nekaj letih uveljavil po vsem svetu. S tem diskurzom je mogoče določiti koordinate, ki bodo opredelile razširitev koncepta digitalne umetnosti, njeno ustvarjanje in prakso. Da je bil Zagreb v tistih začetnih dneh pomemben, priča dejstvo, da so le dan po odprtju razstave Cybernetic Serendipity kuratorke Jasie Reichardt v Londonu (avgusta 1968) v Zagrebu odprli razstavo tendencije 4, tematsko opredeljeno z naslovom Računalniki in vizualne raziskave.

Drugo leto iz naslova (1984) ni le leto, ki mu je poseben pomen dal pisatelj George Orwell, temveč tudi leto promoviranja novega osebnega računalnika Apple Macintosh. Leto 1984 je bilo leto, ko je bilo v Jugoslaviji in s tem tudi na Hrvaškem državljanom dovoljeno uvažati zelo skromne in omejene količine računalniške opreme za osebno uporabo, pri čemer so bile carine zelo visoke. Z razstavami mednarodnega umetniškega gibanja nove tendencije, ki se je začelo leta 1961 v Zagrebu, se na najboljši način potrjujejo vse značilnosti digitalne umetnosti, izoblikujejo pa se tudi vodilne umetniške osebnosti, kot so Vladimir Bonačić, Vilko Žiljak, Tomislav Mikulić, Miljenko Horvat, Vlatko Čerić, pa vse do arhitektov Andrije Mutnjakovića in Velimirja Neidhardta, znanstvenika Nikole Šermana in znanega filmskega avtorja Nikole Tanhoferja s široko paleto zanimanj, ki je v nekem obdobju posegel tudi po orodjih, lastnih digitalni umetnosti. Z navedbo imen protagonistov digitalne umetnosti na Hrvaškem glavnemu besedilnemu delu knjige sledijo posamični portreti omenjenih avtorjev, ki so delovali na področju digitalne umetnosti in katerih dela so bila predstavljena tudi na razstavi.

 

 

End of the Message
Darko Fritz v projektu »End of the Message« (1995-2000) raziskuje vedenje in gibanje ljudi, ko se soočajo s starimi in novimi mediji tako v kulturno pomembnem prostoru kot v javnem prostoru. To delo kaže na angažirano obravnavo prakse nadzora in umetniški pristop k nalogi arhiviranja medijev.


»Dela Darka Fritza se izoblikujejo iz razlike med počasnostjo telesa in tehnološkim pospeševanjem časa. Gre za mimetične raziskave semiotičnih sistemov in komunikacijskih struktur, ki vplivajo na kulturo.« (Inka Schube).


»End of the Message (archives live!)« (60 minut) je trikanalna video instalacija, ki je na DVD-ju preoblikovana v interaktivno večzaslonsko delo. »End of the Message – Total Archives« (13'28'' min) dokumentira projekt in je hibrid dokumentarnega filma, video umetnosti in dokumentacije umetnika.

 

 

Darko Fritz
Umetnik, kustos in raziskovalec Darko Fritz že od 80. let 20. stoletja raziskuje uporabo in vpliv tehnologije v kulturi. V svojem delu premošča vrzel med sodobno umetnostjo, medijsko umetnostjo in mrežno kulturo ter obravnava teme, kot so motnje, napake in nadzor. Je kritičen opazovalec tehnologije, ki spreminja družbo. Kot strokovnjak za pionirje digitalne umetnosti, zlasti gibanje nove tendencije, je napisal številne publikacije na to temo in kuriral razstave, kot sta »I am Still Alive«, predstavljena v HDLU v Zagrebu leta 2000, in »Bit International. Computer and Visual Research, New Tendencies, Zagreb 1961-1973«, predstavljena v Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum v Gradcu leta 2007 in v ZKM v Karlsruheju leta 2008. Njegova nedavna knjiga Digitalna umjetnost u Hrvatskoj 1968-1984 je izšla pri Tehniškem muzeju Nikola Tesla v Zagrebu leta 2020 in v angleški izdaji leta 2022 ob razstavi.
https://darkofritz.net
https://vimeo.com/darkofritz
https://digitalna-umjetnost-u-hrvatskoj.eu

 

 

Jaka Železnikar
Jaka Železnikar je zaposlen v Moderni galeriji kot strokovni svetovalec, zadolžen predvsem za področje muzejske digitalizacije v njenem najširšem pomenu in obsegu. Leta 2010 je v Veliki Britaniji pridobil naziv MA, povezan s področjem novih medijev. Na tem področju od leta 1996 deluje tudi avtorsko, predvsem v polju spletne umetnosti in elektronske literature. Razstavlja mednarodno.
Je iniciator in vodja razstavno-diskurzivne serije Diskurzor v Moderni galeriji.
https://jaka.org/

Priporočamo