MG+MSUM

SEMINAR SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Subjektivizacija 2
10. maj 2021 — 12. maj 2021
#

Foto: Apotome Generative Visuals. Z dovoljenjem Khyam Allami / Counterpoint

 

Slovar skupnega znanja | Subjektivizacija 2

Seminar in radijski program

 

Slovar skupnega znanja je projekt evropske konfederacije muzejev L'Internationale, ki je nastal na pobudo Moderne galerije v letu 2014. Poteka na preseku med delovnim seminarjem in javno konferenco. Cilj projekta je sestaviti slovar umetniške terminologije, ki se bistveno razlikuje od obstoječe literature o umetnosti. Pri nastajanju slovarja sodelujejo institucije in posamezniki iz Evrope in drugih delov sveta, ki iz lastne prakse in okoliščine predlagajo v skupinsko razpravo termine na določeno temo. Tokratno referencialno polje je Subjektivizacija. Javnosti bo dostopen posebni radijski program.

 

 

SEMINAR

Vsak seminar se začne z javnim dogodkom, ki mu sledi več delovnih dni, v katerih povabljeni udeleženci delujejo kot "pripovedovalci" in predlagajo nove izraze za določeno "referenčnego polje". Vse pogovore s seminarja bomo posneli in objavili na domači strani projekta: Slovar skupnega znanja.

 

Slovar skupnega znanja skuša najti skupna védenja, s katerimi bomo lahko govorili o manj vidnih zgodbah v sodobni umetnosti in se obračali na sisteme, ki vladajo našim načinom razmišljanja v umetnosti in onkraj nje. Projekt poteka od leta 2014 in temelji na razpravah o šestih referenčnih področjih (historizacija, subjektivizacija, geopolitika, konstituenti, skupno in druge institucionalnosti). Prva serija razprav je bila objavljena leta 2018. V drugi izdaji ponovno obravnavamo istima referenčnima polja, da bi ponovno preverili, kako so se spremenile razmere v naši kulturni krajini. Skupino pripovedovalcev smo povabili, da predlagajo termine za slovar na temo govorijo o pojmu subjektivizacije glede na njihovo trenutno raziskovanje in/ali umetniško prakso. Pri tem referenčnem polju nas zanimajo interpretacije subjektivnosti, ki so kritične do prevladujočih načinov subjektivizacije ter izkoriščanja in komodifikacije intelekta, ki ga nadzira kapital. Tovrstna subjektivizacija izhaja iz upora in kritične umeščenosti posameznika in kolektiva.

 

Subjektivizacijo razumemo kot potencialno transformativni proces, ki postavlja kritična vprašanja o tem, kdo smo in kako delujemo v svetu. Deluje v smeri oblikovanja estetskih, etičnih in političnih izjav in odločitev, ki niso dovolj zastopane ali zgodovinsko umeščene, vendar so sposobne tkati politične povezave, ki spodbujajo družbeno preobrazbo. Kolektivna subjektivnost doživlja skupne travme ter lahko tvori solidarnostno gibanje, ki je kljub obstoječi medsebojni povezanosti, vse preveč pogosto izpostavljena sistemskem nasilju v politični realnosti. Nasprotje subjektivacije je identifikacija; to je nadzor nad telesom in dodelitev njegovega "naravnega" mesta in funkcije. V procesu subjektivizacije državljani postanemo ustvarjalci in ne samo subjekti javnih politik in institucij. V svetu, ki se sooča s pandemijo, podnebnimi spremembami, migracijami, ekonomskim in socialnim bojem, terorizmom in vrsto novih komunikacijskih tehnologij, opažamo naraščajočo družbeno, politično in gospodarsko napetost, ki povzroča vedno bolj razslojeno družbo. Subjektivnost kot srečanje spodbuja možnost za zamenjavo meja, robov in pragov z empatijo.

 

Koordinacija: Mick Wilson (Valand Academy)

Javni program: Corina Oprea (Valand Academy), Jason E. Bowman (Valand Academy), Jennifer Hayashida (Valand Academy)

Moderatorji: Zdenka Badovinac (Moderna galerija, SI), Bojana Piškur (Moderna galerija, Ljubljana, SI), Jesús Carrillo (Madid, ES), Jennifer Hayashida (Valand, Gothenburg, SE)

Participating narrators: Nicolás Cuello, Pauliina Feodoroff, Elisa Fuenzalida, Diego Marchante “Genderhacker”, Abhijan Toto, Maja Smrekar (Ljubljana, SI), Jesús Carrillo (Madid, ES), Ram Krishna Ranjan (Valand, Gothenburg, SE), Charles Esche (Vanabbe, Eindhoven, NL), Ida Hiršenfelder (Moderna galerija, Ljubljana, SI), Yuji Kawasima (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ES), Pablo Martínez (MACBA, Barcelona, ES), Bogna Stefańska, Jakub Depczyński (Museum of Modern Art in Warsaw, PL), Deniz Gül (SALT, Istanbul, TR), Joanna Zielińska (M HKA, Antwerpen, BE).

 

Organizira: konfederacija L'Internationale ter HDK-Valand, Academy of Art and Design, University of Gothenburg (Gothenburg, Sweden) in Moderna galerija (Ljubljana, Slovenia) 

 

 

JAVNI PROGRAM

Ob seminarju Slovar skupnega znanja o Subjektivizaciji L'Internationale Online predlaga povezavo s fluidno mrežo poslušalnih mest, na katerih se bodo vzpostavile in širile provokacije o odnosih med/z esencializmom in subjektivizacijo, da bi spodbudili večjo dostopnost in geografsko vključenost. Pospešena digitalizacija, ki jo je povzročila pandemija, je iztočasno zanetila vprašanja o iskanju fizičnostih interakcij, zato vabimo udeležence, bralce in poslušalce, da prek različnih radijskih programov aktivno sodelujejo s svojimi čutili v različnih frekvenčnih spektrih. Cilj prepoznavanja polifonije te simfonije je kataliziranje prostora, skozi katerega se lahko začnemo pogajati o teorijah, praksah in zapletah okoli esencializma in subjekta v postajanju. Z radijskimi programi odpiramo zvočne migracije, ki so bistvene za raziskovanje dekolonialnosti in raztelešenih performansov. Radio prepoznavamo kot potencialni medij oziroma mehanizem za širjenje večkulturnih in kakofoničnih pristopov še posebej v času svetovne pandemije. Vzpostavljamo dialog z radijskimi postajami kot mesti kritičnega mišljenja, produkcije in oddajanja v različnih krajih, da bi spodbudili razpravo o konceptu subjektivizacije, ki je tema tokratnega seminarja Slovarja skupnega znanja. Subjektivizacijo na splošno razumemo kot potencialno transformativni proces, ki se sooča s predsodki v naših družbah. Razmišljanje o subjektivizaciji zato nujno postavija kritična vprašanja o tem, kdo smo, kako delujemo v svetu; in na kakšen način določene situacije, strukture in oblike izključevanja določajo in omejujejo naše možnosti.

 

POGOVOR | Glasbenik Khyam Allami in arhitektka Nora Akawi

Uglaševanje in problem transkulturne ustvarjalnosti

Produkcija: Radio Al Hara, 63:40 min

Ponedeljek, 10. maj 2021, ob 23.00 uri, v oddaji Radar, na valovih Radia Študent in na spletni strani L'Internationale Online

Z objavo dveh brezplačnih programov Leimma in Apotome, ki spodbujata eksperimentiranje z globalnimi uglaševalnimi sistemi, glasbenik in raziskovalec Khyam Allami izziva evrocentrično programsko opremo za glasbeno produkcijo. 

 

RADIJSKA IGRA | Naše gibanje je glasno

Produkcija: Bridge Radio iz Kopenhagna.

Torek, 11. maj 2021, na spletni strani L'Internationale Online.

Igra je nastala v sodelovanju z ljudmi brez danskega državljanstva med seboj povezanih z izkušnjami azilnega sistema na Danskem. 

Texts and voices: Laila, Serafin, Cedric, Barly, Kirstine, Arash, Nanna, Arendse, Shakira, Fayeza, Carina, Nanna, Kathrine and Allan.

Sound recordings from the Bridge Radio Archive: Quotes by Audre Lorde, Toussaint L’Ouverture, Nicholas De Genova and Bertolt Brecht.

Radio drama workshop: Athena Farrokhzad and Saga Gärde.

Recordings and editing: The Bridge Radio.

Sound design: Arash Pandi.

 

POSLUŠALNICA | Kaj pa borba, kaj pa podpora?

Produkcija: L'Internationlale Online

Sreda, 12. maj 2021, na spletni strani L'Internationale Online.

Poslušalnica je del prihajajoče e-publikacije L'Internationale z izidom 22. maja 2021. Zbirka poezije What about struggles, what about support je nastala na podlagi knjige Un / Natural Disasters s prizori in dogodke v času orkana Katrina (2005) in Sandy (2012). Sprašujemo se o kolektivnih možnostih nakljub sistemskim preprekam.

 

 

Slovar skupnega znanja je del štiriletnega programa Naše številne Evrope, ki ga vodi konfederacija muzejev Internacionala s partnerjema Akademijo Valand (Univerza v Göteborgu) in Državnim kolidžem za likovno umetnost in oblikovanje v Dublinu. Podpira jo program Evropske unije Kreativna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo.

 

 

 

 

Slovar skupnega znanja je projekt evropske konfederacije muzejev L'Internationale, ki je nastal na pobudo Moderne galerije v letu 2014. Poteka na preseku med delovnim seminarjem in javno konferenco. Cilj projekta je sestaviti slovar umetniške terminologije, ki se bistveno razlikuje od obstoječe literature o umetnosti. Javnosti bo dostopen posebni radijski program palestinskega Radia Al Hara na valovih Radia Študent, 10. maja 2021, ob 23.00 uri in na spletni strani L'Internationale Online.