MG+MSUM

DELAVNICA 2019 | Uvod v sodobni ples
#

Delavnica Uvod v sodobni ples nudi gledalcu osnovna bralna in kontekstualna orodja, s katerimi vstopamo v »branje« in mišljenje sodobnega plesa. Na delavnici se bomo s pomočjo ključnih zgodovinskih paradigem in njihovih kontekstov sprehodili po proizvodnih in ustvarjalnih obratih sodobnega plesa v 20. stoletja ter ugotavljali, kako se je v njih spreminjalo mišljenje plesnih teles, prostora, časa, koreografskih struktur, instance koreografinje, plesne gledalke, plesnih institucij itn. ter ravnanje z njimi. Predstavili bomo ključne zgodovinske in kontekstualne trenutke, v katerih so vzniknili preobrati in spremembe v proizvodnji in ustvarjanju sodobno plesnih del ter njihovih pojmovanj (od predstav do studijskih praks). Dotaknili se bomo tudi načinov, kako so se na plesno delo odzivale različne sodobnoplesne javnosti, kako so se slednje proizvajale, gojile in spreminjale. Naše zgodovinsko povečevalno steklo bo zajelo obdobje od prehoda med 19. in 20. stoletjem, preko zgodovinskih avantgard do obdobja po drugi svetovni vojni in zadnjih desetletij 20. stoletja; od zgodnjega modernega plesa do konceptualnega plesa ali »post-plesa«.

 

VODJA DELAVNICE 

Rok Vevar, Začasni slovenski plesni arhiv.

 

METODA

Naše delo bo temeljilo na dokumentarnih filmskih posnetkih iz zbirke Začasnega slovenskega plesnega arhiva v MSUM. Delavnica bo potekala v obliki predavanj in pogovorov. Slušateljicam in slušateljem bo ob delavnicah omogočen ogled izbranih predstav bodisi brezplačno bodisi po znižanih cenah vstopnic.

 

KJE IN KDAJ? 

Delavnica bo potekala dvakrat mesečno ob petkih med 15:00 in 18:00 uro v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v Muzeju sodobnih umetnosti Metelkova, 1. nadstropje. V primerih, ko delavnice zaradi objektivnih okoliščin ne bo mogoče izvesti na predviden termin, bomo poskrbeli za nadomestne termine.

 

13. september 2019

27. september 2019

11. oktober 2019

25. oktober 2019

15. november 2019

29. november 2019

13. december 2019

 

ZA KOGA JE DELAVNICA PRIMERNA? 

Delavnica je primerna za dijake srednjih šol in gimnazij, študente in starejše gledalce sodobnega plesa ali tiste, ki bi se z njim šele želeli seznaniti. Primerna je za bodoče plesne kritičarke in kritike, ki bi si želeli obogatiti svoje znanje o sodobnem plesu.

 

Delavnica je brezplačna. Prijavite se na elektronski naslov: rok.vevar@gmail.com, v predmetu: UVOD V SODOBNI PLES.

 

Delavnica je del projekta S(v)odobnost, svoj potencial razvij skozi sodobno umentost, in je financirana s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. V sodelovanju s spletnim portalom Neodvisni. Produkcija: +MSUM, Neodvisni, Nomad Dance Academy Slovenia.