Mednarodni muzejski dan v MG+MSUM
Petek, 18. maj 2018 | 10:00–20:00
#
#

Moderna galerija, MG+:

 

RAZSTAVA | Marij Pregelj (1913 – 1967): Retrospektiva

14. december 2017 — 20. maj 2018

Marij Pregelj (1913–1967) je v slovenski zgodovini slikarstva eden najpomembnejših avtorjev visokega modernizma. Tokratna retrospektivna razstava predstavlja Pregljev opus v najbolj obsežnem izboru v zadnjih desetletjih in s tem nadaljuje študijsko predstavitev vrhunske modernistične tradicije po razstavah Marka Šuštaršiča in Gabrijela Stupice v Moderni galeriji v preteklih letih.

 

RESTAVRATORSKA RAZSTAVA | Marij Pregelj pod drobnogledom

25. april — 27. maj 2018

Spremljajoča konservatorsko-restavratorska razstava

Nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja

Razstava Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in Oddelka za konserviranje-restavriranje MG+MSUM z naslovom Marij Pregelj pod drobnogledom je zaključni del večletnega projekta, katerega cilj je bilo raziskovanje načina dela ter konserviranje-restavriranje umetnin velikega slovenskega slikarja.

 

DOKUMENTARNA RAZSTAVA | 70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v moderni galeriji

Od 24. aprila naprej

Avtorji razstave: dr. Marko Jenko, dr. Bojana Piškur, Bojana Rogina

Moderna galerija letos praznuje 70 let, Muzej sodobne umetnosti Metelkova pa 7 let. Posebej smo osvetlili izbor določenih razstav, ki sta jih strokovna in/ali laična javnost prepoznali za prelomne, referenčne, pionirske in ki so (so)avtorsko delo kustosov in strokovnih delavcev Moderne galerije.

 

STALNA POSTAVITEV | 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi

Razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije

Razstava 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi tradicionalno linearnost kronološke postavitve modernističnih del prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako obenem tudi prevprašujeta.

 

RAZSTAVA IZ ZBIRK | Točke v času 1889–1991

Dopolnitev stalne razstave

Prostorsko krožna časovnica z izborom del, ki predstavlja osvežitev in dopolnitev stalne razstave 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi. Osredotoča se na dogodke, ki se tičejo vizualne umetnosti, razen ko pomembnost kakega zlasti razstavnega dogodka, vezanega na druge zvrsti, ne narekuje drugače. Prav tako je prednost, predvsem zaradi nujne količinske zamejitve, dana slovenskemu prostoru pred jugoslovanskim oziroma prej avstro-ogrskim. (Skoraj) celotna zgodovina v enem samem prostoru.

 

Program v MG+

17:00 | JAVNO VODSTVO po razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi vodi Tina Kralj. 

 

16.00–18.00 | SODOBNA MITOLOŠKA BITJA, delavnica, na kateri povezujemo naši dve lokaciji: Moderno galerijo (MG+) in dela Marija Preglja z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) in deli sodobnih umetnikov iz zbirke Arteast 2000+

 

 

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

 

RAZSTAVA | Valovi: 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča

29. marec 2018 — 24. junij 2018

Po preglednih razstavah Marka Pogačnika leta 2012 in Andraža Šalamuna leta 2017 zdaj predstavljamo prakso tretjega ustanovnega člana skupine OHO, enega najpomembnejših umetnostnih fenomenov v Sloveniji. Razstavo Milenka Matanoviča posvečamo letu 1968.

 

IZBOR DEL IZ ZBIRKE | Arteast 2000+ in iz nacionalne zbirke

Zbirka Arteast 2000+ je prva muzejska zbirka, ki se je oblikovala in nastajala s poudarkom na vzhodnoevropskih povojnih avantgardah v širšem mednarodnem kontekstu. Od ustanovitve leta 2000 je zbirka zaslovela po tem, da podaja obsežen pregled umetnosti v regiji in, kar je morda najpomembnejše, omogoča vpogled v skupne družbenopolitične problematike, ki so v ospredju dela umetnikov nekdanjih socialističnih držav, ter pri tem izrisuje, kako so se te države razvijale od šestdesetih let preko tranzicijskega obdobja v devetdesetih letih do sedanjega konteksta globalnega neoliberalnega kapitalizma. Leta 2011 je zbirka postala jedro novega Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ki deluje v sklopu Moderne galerije.

 

RAZSTAVA | Življenja spomenikov

Študentska dokumentarna razstava, posvečena povojnim spomenikom na Slovenskem. Ob vstopanju v svet te svojstvene umetnosti so študenti najprej splošno razmišljali o bistvu in namembnosti spomenikov, o povezanosti formalnih rešitev in učinkovanja spomenikov, o dramaturgiji spomeniških prostorov in poti ter o komemoracijah kot njihovih sestavnih delih. Nadalje so se posvetili kontekstu, saj generacija, rojena ob razpadu Jugoslavije, že težko razume, zakaj je prav naša nekdanja država postavila celo plejado fascinantnih modernističnih spomenikov.

 

RAZSTAVA | Folder Group: Italian Limes

24. april 2018 — 24. maj 2018

Italian Limes raziskuje sodobno idejo meje v kontekstu najnovejšega razvoja tehnologij za prostorsko reprezentacijo in velikanskih posledic, ki so jih podnebne spremembe imele za alpski ekosistem v zadnjem desetletju.

 

 

Program v +MSUM

16.00 – 18.00 | Strnjeno potovanje točk, delavnica in druženje v sodelovanju z društvom Slon

 

17.00PERFORMATIVNO VODSTVO po razstavi Valovi: 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča. Ogled razstave, pri katerem aktivno sodelujejo tudi obiskovalci bo vodila kiparka Neža Knez, ki se ukvarja s proučevanjem delovanja telesa v prostoru izven predvidljivih okvirov.

 

 

Hiperpovezani muzeji: Novi pristopi, novi obiskovalci

11.30 | Odprtje skupne razstave: Državni muzeji Slovenije 2018 

Muzejska ploščad pred Slovenskim etnografskim muzejem, Metelkova 2

Z izbranimi podobami iz bogatih in raznolikih muzejskih zbirk se predstavlja 13 slovenskih državnih muzejev: MG+MSUM (Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova), Muzej krščanstva na Slovenskem, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenska kinoteka, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, Slovenski šolski muzej, Tehniški muzej Slovenije in Vojaški muzej slovenske vojske. Razstava izpostavlja pomen in moč medsebojnega sodelovanja, odkriva kulturne zaklade, ki jih hranijo muzeji, oživlja muzejsko ploščad, sooblikuje javni kulturni prostor in poudarja vlogo muzejev kot nosilcev sprememb v družbi in spodbujevalcev dialoga o večplastnem razumevanju časa. Razstavo bo odprla dr. Kaja Širok, predsednica ICOM Slovenija. Vabilo [PDF].

>>> Več o razstavi.