MG+MSUM

MG+MSUM | Več muh na en mah

 

Več muh na en mah / čuvaji solidarnosti

Moderna galerija vzpostavlja solidarnostno mrežo "več muh na en mah", preko katere bi na eni strani skušali zajeti umetnike in posameznike s področja kulture, ki so zboleli ali spadajo v rizično kategorijo in so v teh časih izolirani na svojih domovih in rabijo pomoč, ter na drugi strani študente in druge zunanje sodelavce Moderne galerije, ki so praktično čez noč ostali brez vsakršnega dohodka. Študenti se tako iz čuvajev umetniških del spreminjajo v varuhe ranljivih posameznikov na področju umetnosti in kulture.

 

Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov bodo nudili pomoč rizičnim posameznikom, torej starejšim in bolnim umetnikom, zaposlenim, upokojenim in zunanjim sodelavcem Moderne galerije, pri nakupu in dostavi osnovnih živil, zdravil in drugih bolj ali manj nujnih opravkov.

 

V prihodnje pripravljamo tudi program 1:1, ki bo usmerjen na nudenje širše pomoči v obliki virtualnih pogovorov in druženja.

 

Če se najdete v zgornjem opisu in živite na področju Mestne občine Ljubljana, nas lahko kontaktirate na: evajera.hanzek@mg-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 068 149 441, vsak dan med 10. in 14. uro.

 

Redno dostavo bomo izvajali dvakrat na teden, predvidom vsak torek in petek. Poleg tega bomo organiziralu tudi morebitne druge nujne opravke. Najkasneje en dan prej po mailu ali telefonu sporočite kakšno uslugo potrebujete z natančnim seznamom potrebščin iz trgovine ali lekarne. Zraven pripišite še vaš naslov in telefonsko številko. Čuvaji bodo ves čas nosili zaščitne rokavice in masko za zaščito sebe in drugih.

 

Naj vas opozorimo, da s sodelovanjem v akciji razumete, da izvajalci akcije in Moderna galerija nismo odgovorni za morebitno okužbo, ki bi se zgodila, kljub vsem previdnostnim in zaščitnim ukrepom. 

 

Ostanimo zdravi in povezani!

 
Priporočamo