MG+MSUM

SPLETNA RAZSTAVA | Izbor del iz nacionalnih zbirk Moderne galerije in zbirke Arteast 2000+
Spletna razstava
#

Izbor del iz nacionalnih zbirk Moderne galerije in zbirke Arteast 2000+

Povezava: Spletna razstava 


Sodelujoče umetnice in umetniki:

Marina Abramović | Miroslav Bałka | Borghesia (Neven Korda Andrič) | Geta Brătescu | BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica | Vuk Ćosić | Vlasta Delimar | Vadim Fiškin | György Galántai | Olja Grubić | Ištvan Išt Huzjan | IRWIN | Sanja Iveković | Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša | Kronologija (Novih) Tendenc (Darko Fritz) | Zofia Kulik | Katalin Ladik | David Maljković | Neue Slowenische Kunst (IRWIN, Laibach, Gledališče sester Scipion Nasice in Novi kolektivizem) | Skupina OHO (Marko Pogačnik, Miljenko Matanovič, David Nez, Andraž Šalamun) | Marko Peljhan | Portret Jugoslavije v stilu skupine Art & Language (Sezgin Boynik) | Arjan Pregl | Maja Smrekar | TV galerija (Dunja Blažević) | Začasni slovenski plesni arhiv (Rok Vevar) | Edvard Zajec | Dunja Zupančič::Miha Turšič::Dragan Živadinov | Življenja spomenikov (Umetnost za skupnostno rabo)


Poglavja:
Spomeniki | Ženske | Umetnost in znanost | NSK | OHO | Arhivski projekti

Spletna razstava, ki je pred vami, je spletna različica razstave Izbor del iz nacionalnih zbirk Moderne galerije in iz Arteast 2000+, ki je bila na ogled od 19. novembra 2019 do 3. decembra 2021 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Razstava je temeljila na izboru del iz zbirke Arteast 2000+. Kustosi razstave so bili Zdenka Badovinac, Ana Mizerit, Bojana Piškur in Igor Španjol. 

V +MSUM-u je bilo od leta 2011 predstavljenih več postavitev zbirk Moderne galerije s poudarkom na zbirki Arteast 2000+. Prva postavitev zbirk v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova je nosila naslov Sedanjost in prisotnost in se je ukvarjala z različnimi oblikami časa. Naslednjih devet postavitev Sedanjosti in prisotnosti se je delno spreminjalo v smislu posebnega koncepta »ponavljanja«, nove postavitve pa so nosile naslove kot Ulica, Mikropolitične situacije, Instaliraj se!, Čas intimnih odločitev itd. Ponavljanje je bilo mišljeno kot še ena časovna dimenzija, dodana prvotnemu naboru časov. Do leta 2019 sta sledili še nova postavitev zbirke z naslovom Nizkoproračunske utopije (2016) in Mesta trajnosti: Paviljoni, manifesti in kripte v okviru projekta Hello World – Revisions of a Collection v Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart v Berlinu (2018).

V postavitvi del iz zbirke, ki je predstavljena kot spletna razstava in je bila na ogled v prvem nadstropju +MSUM-a, so bili izpostavljeni štirje sklopi, širše poimenovani spomeniki, ženske, umetnost-znanost in paviljoni. Postavitev umetniških del med zidovi muzeja je drugačne narave kot tista, ki naseljuje spletne topografije. Fizično premikanje po prostoru kot velik del zaznavne izkušnje muzejskega obiska mora spletna razstava nadomestiti z razumevanjem lastnih arhitekturnih parametrov. Ti se izkažejo precej bolj podobni ostrim montažnim rezom kot mehkemu prehajanju med prostori. Znotraj spletnega sprehoda so zato pomenski sklopi med seboj navidezno bolj strogo ločeni v podpoglavja, medtem ko se dela, ki so naseljevala prostorske prehode, težje izognejo rigidni kategorizaciji. Spletne predstavitve imajo potencial postati raziskovalno orodje brez časovno-prostorskih omejitev in obstajati kot rastoč, odprt in dostopen arhiv, ki predstavlja možnosti postavitev in interpretacij muzejskih zbirk.

V okviru postavitve so na ogled tudi nekateri posebni arhivski in raziskovalni projekti, ki jim posvečamo posebno poglavje.

Spletno inačico te razstave sta pripravili Urška Savič in Adela Železnik, na podlagi prvotne zasnove Ide Hiršenfelder, in v sodelovanju s kustosinjama Ano Mizerit in Bojano Piškur.


Naslovna fotografija: iz instalacije Mirosław Bałka, Winterhilfsverein, 1994

Priporočamo