MG+MSUM

OSEMDESETA | Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča
05. april 2017 — 11. junij 2017
#
#
#
#
#
#

Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča

Osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov – 2. del

 

Kustosa: Barbara Borčić, Igor Španjol

 

 

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

5. april – 11. junij 2017

 

Zadnje javno vodstvo po razstavi Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča v petek, 9. junija 2017, ob 17.00. Vodita Zemira Alajbegović in Barbara Borčić.

 

Prežetost družbe s sodobnimi mednarodnimi kulturnimi gibanji in razvoj urbanih centrov kulture mladih sta na prehodu iz sedemdesetih let v osemdeseta pripeljala do novih idej in iskanja drugačnih kanalov političnega in kulturnega delovanja ter načinov umetniške produkcije. To je bil čas »alternativne scene«, doslej najbolj množičnega kulturnega gibanja v slovenskem prostoru. Pomemben dejavnik pri konstituiranju te scene je bil teoretski prispevek nove levice, poststrukturalističnega gibanja in lacanovskega kroga. Skupna značilnost heterogene produkcije je bila, da se je upirala kulturni hegemoniji svojega časa, medtem ko si je sistem z omogočanjem njenega kritičnega delovanja zagotavljal podobo tolerance.

 

Razstava prikazuje razširjeno polje umetnosti osemdesetih let, za katero je bila značilna praksa, ki so jo zaznamovale večmedijskost, samoorganiziranost, interdisciplinarnost, transgeneracijskost in skupinsko avtorstvo. Razstava je zasnovana po značilnih prizoriščih in dogodkih, zlasti so poudarjene izbrane avtorske instalacije. Kustoski prijem je, glede na tematiko večmedijskosti, dvojen: skozi alternativna in/ali subkulturna prizorišča na eni strani ter institucionalno in tehnološko podprte prakse na drugi, oboje skupaj pa pripelje do skupnega medijskega polja, ki so ga ustvarila razmerja med produkcijo in prezentacijo, konceptom in kontekstom, med televizijo in videom. Posamičnih instantnih medijev, kot so fotografija, video ali kseroks, ne predstavljamo v njihovi specifični obliki, temveč v razmerju z drugimi mediji.

 

Prizorišča produkcije in prezentacije so predstavljena z značilnostmi, ki so jih določali posamezniki ali družba: s specifičnimi estetiko, naracijo, formo in vsebino ter s produkcijskimi načini, odnosi, sredstvi in pogoji. Čeprav so prizorišča poimenovana kot splošna, temeljijo na konkretnih prostorih in dejavnostih. V tem smislu najpomembnejše prakse označujejo prizorišča: disko, galerija, studio, festival, druga televizija, gledalnica, čitalnica, kino in izstop. Kot znamenje sinergije med različnimi praksami smo v prizorišča naselili projekte in dokumente, fizično gradivo in projekcije z zvokom in besedo, s podobami in svetlobo. Vanje se umeščajo tudi izbrani avtorski projekti kot konstitutivni del večmedijskih prizorišč in praks. Izbrani projekti – pogosto zgodnja dela in pa dela, značilna za umetnikovo večmedijsko prakso – so pomembno zaznamovali kontekst prizorišča. Razstava poskuša ustvariti situacijo, ki bi omogočila spoznavanje večmedijskih praks s konkretnimi deli, z atmosfersko uprizoritvijo in dokumentarno arhivsko postavitvijo, s prepletanjem zgodovine in zgodbe. Namen razstave je, da se s programskimi in umetniškimi vozlišči spodbudi radovednost, sproži nadaljnje raziskovanje in omogoči percepcijo tudi na ravni izkušnje in užitka v gledanju. DALJŠE BESEDILO >>>

 

 

Poleg Muzeja sodobne umetnosti Metelkova so enakovredna prizorišča še Galerija Škuc s projekcijo filmov, TV Slovenija s tematsko oddajo Platforma, spletne strani Moderne galerije z razširjeno dokumentacijo in Postaja DIVA z arhivom SCCA-ja.

 

 

Avtorji izbranih instalacij: Abbildungen Variete, Neven Korda/Borghesia, Marko Kovačič, Laibach, Andrej Lupinc-Keller, Dušan Mandič, Davorin Marc, Emil Memon, Miha Vipotnik

 

Zahvale: Meta Kordiš, Neven Korda, Davorin Marc, Drago Mislej, Bogdan Lešnik, Brane Mozetič / Škuc Magnus, Dušan Dovč / SCCA-Ljubljana, Iva Rada Janković / MSU Zagreb, Boris Bradač, Marko Ornik, Nuša Lasič, Vlasta Bratož Štokelj, Breda Škrjanec / MGLC, Mitja Sosič, Marija Memon, Matjaž Pegam, Borut Pelko, Monika Skaberne / Založba FV, Nika Grabar, Mateja Podlesnik / Mestna galerija, Saša Šavel Burkart, Jožica Leskovar, Zdravko Erjavec / TV Slovenija, Eva Rohrman / Forum Ljubljana, Tatjana Rezec Stibilj / Filmski arhiv, Kornelija Rorman/Cankarjev dom, Vladimir Vidmar / Galerija Škuc, Ana Grobler, Mojca Dobnikar / Škuc Lilit, Vita Activa/spol.si, Igor Vidmar / Škuc R.O.P.O.T., Olga Rems, Marko Cotič, Andreja Borin, Simona Šuc / UGM, Kaja in Sava Kosmač, avtorice in avtorji.

 

 

Razstava je del širšega projekta OSEMDESETA.

 

Podporniki:

Ministrstvo za kulturo RS, Galerija Škuc, Zavod SCCA-Ljubljana, Slovenski filmski arhiv, Kinodvor, Forum Ljubljana, ŠKUC-Magnus, Lilit, Cankarjev dom, TV Slovenija, Umetnostna galerija Maribor, MGLC - Mednarodni grafični likovni center

 

_________________________

Fotografije:

  1. Galerija ŠKUC, foto Barbara Borčić
  2. Homoseksualnost in kultura, 1984, plakat festivala, oblikovanje Aldo Ivančić in Dušan Mandić
  3. Video box bar, Galerija ŠKUC, 1984/85
  4. Miha Vipotnik, Videogram 4, 1979
  5. Galerija ŠKUC Izdaja, 1982–84, avdiokasete, foto Dejan Habicht
 
Priporočamo