KATALOG | Marko Peljhan: Here we go again … SYSTEM 317

 

Marko Peljhan: Here we go again … SYSTEM 317 

A Situation of the Resolution Series

Razstavni katalog Paviljona Republike Slovenije na 58. mednarodni umetniški razstavi - La Biennale di Venezia

 

Urednik: Igor Španjol

Besedila: Zdenka Badovinac, Andreas Broeckmann, Eda Čufer, Matthew Fuller, Igor Španjol

Bibliografija: Teja Merhar

Založba: Moderna galerija, Ljubljana, 2019

Ki jo zastopa: Zdenka Badovinac

Prevod: Tamara Soban

Lektura: Jeff Bickert, Rawley Grau, Tamara Soban, Paul Steed

Oblikovanje in zapis izdaje: Juan Manuel Escalante

Urednica oblikovalske produkcije: Mina Fina

Tisk: Tiskarna Januš, Ljubljana

Naklada: 1500 copies 

 

 

Podporniki: