MG+MSUM

PREDAVANJE | Katarina Mohar: Velike slike, velike teme. Stensko slikarstvo Marija Preglja
Četrtek, 22. februar 2018 | 18:00
#
#
#

Katarina Mohar

Velike slike, velike teme. Stensko slikarstvo Marija Preglja

Predavanje

Četrtek, 22. februar 2018, ob 18.00 uri, avditorij Moderne galerije, MG+.

 

Eden od manj znanih delov opusa Marija Preglja obsega njegove večinoma prezrte stenske poslikave, med katerimi posebej izstopajo mozaiki, ki jih je v času po 2. svetovni vojni ustvarjal za najpomembnejše prostore mestne, republiške in državne reprezentance. Če je njegov veliki mozaik Sutjeska v palači Zveznega izvršnega sveta v Beogradu zaradi svoje nekdanje izpostavljenosti javnosti še kolikor toliko znan, pa tega ne moremo trditi za Pregljeve preostale freske, sgrafite in mozaike, ki tudi v umetnostnozgodovinski stroki doslej niso vzbudili posebnega zanimanja in ostajajo slabo raziskani.

 

Predavanje bo posvečeno Pregljevim »velikim slikam«, ki predstavljajo najboljše in najzgodnejše primere slovenskega profanega stenskega slikarstva po 2. svetovni vojni, in odpirajo vprašanja iskanja ravnotežja med intimnim umetniškim raziskovanjem in izzivi reševanja velikih reprezentativnih nalog.

 

 

V nedeljo, 25. februar 2018, ob 11.00 uri bo Katarina Mohar imela tudi javno vodstvo po razstavi Marija Preglja.

 

 

____________________________________

Katarina Mohar je raziskovalka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU in predavateljica na FF Univerze v Mariboru.

 

 

 

 

 
Priporočamo