MG+MSUM

MG+ | Diskurzor

(Generiral: Dall-e.)

 

 

Diskurzor je serija šestih srečanj v letu 2023, posvečenih vprašanjem hranjenja, restavriranja in prezentiranja digitalnih umetniških del, še zlasti tistih, pri katerih programska ali strojna prvina uporabljene računalniške tehnologije, pogosto tipa naredi-sam, predstavlja pomembno sestavino dela.


Srečanja so dvodelna: predavanje ali pogovor in prezentacija ali kratkotrajna, manjša razstava, ki obsega zgolj delo ali dve. Predstavljena dela sotvorijo celoto obravnavane teme v posameznem Diskurzorju.


Dela, v katerih digitalna (zlasti računalniška) tehnologija tematsko, formalno in kot izrazno sredstvo zaseda pomembno ali osrednje mesto, so se v slovenskem kulturnem prostoru izraziteje pojavila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tovrstna dela v izredno hitrem tehnološkem razvoju (pre)kmalu postanejo tehnično zastarela in s tem nedostopna ali okrnjena. Z njimi se tako lahko seznanimo zgolj preko precej redke in slabo dostopne dokumentacije in v pogovorih z avtorji – neposreden stik z deli ni več mogoč.


Restavriranje in temu sledeča prezentacija tehnično zastarelih del v okviru Laboratorija za nove medije dodaja Moderni galeriji novo razsežnost v delovanju institucije. Pristopi se oblikujejo sproti, kot odziv na obravnavano delo, brez že nedvoumno utečenih primerov dobrih praks, razen zgledov nekaj redkih institucij in iniciativ v Sloveniji in mednarodno.

 

Ob povezovanju z restavratorsko in računalniško stroko Diskurzor vključuje in dokumentira tudi poglede in izkušnje avtorjev in avtoric, ki so se v svojem delovanju srečevali – in se še srečujejo – s problemom zastarelosti del in odsotnostjo podporne infrastrukture za njihovo hranjenje in restavriranje.


Restavriranje digitalnih del se močno razlikuje od restavriranja del na tradicionalnih, preddigitalnih materialnih nosilcih. Restavratorski stroki dodaja celotno novo vejo znanj, postopkov in aktivnosti, ki zahtevajo specifična restavratorska znanja.

 

Trenutno se večinoma restavrirajo zastarela digitalna dela še živečih in aktivnih avtorjev. V okviru takega sodelovanja restavratorja in avtorja se pogosto izkaže, da cilj restavriranja ni nujno ponovno vzpostavljanje prvotnega stanja, ampak izvedba prvotne ideje s posodobljenimi oziroma trenutno aktualnimi digitalnimi tehnologijami. Ali je tak pristop primeren, je eno od vprašanj, ki jih odpira serija Diskurzor.

 

S pogovori in razstavljenimi deli se Diskurzor primarno osredotoča na slovenski kulturni prostor, a tudi na regijo in mednarodni okvir.