+MSUM | PLESNA KRITIKA | Aktualne delavnice

Od septembra do decembra 2019 bosta v Začasnem slovenskem plesnem arhivu ob petkih potekali dve vsebinsko ločeni delavnici. Delavnica Uvod v sodobni ples bo gledalcu nudila osnovna bralna in kontekstualna orodja, s katerimi vstopamo v »branje« in mišljenje sodobnega plesa. Na delavnici se bomo s pomočjo ključnih zgodovinskih paradigem in njihovih kontekstov sprehodili po proizvodnih in ustvarjalnih obratih sodobnega plesa v 20. stoletja ter ugotavljali, kako se je v njih spreminjalo mišljenje plesnih teles, prostora, časa, koreografskih struktur, instance koreografinje, plesne gledalke, plesnih institucij itn. ter ravnanje z njimi. Na delavnici Analiza sodobnega plesa pa se bomo osredotočali na tista konkretna dela in prakse, ki so tesneje povezana s sodobnimi umetniškimi praksami zadnjih desetletij.