ALTERNATIVNA FILMSKA SCENA V ŠKUC-U V OSEMDESETIH LETIH
Ponedeljek, 15. maj 2017 | 19:00
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Produkcija filmov, mednarodni filmski program (projekcije, pogovori) in prikazovanje in distribucija filmov lastne produkcije (v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru)

 

Projekcija kratkih filmov v produkciji Škuca, OM in Viba filma v okviru razstave Osemdeseta - Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča.

 

Ponedeljek, 15. maj 2017, ob 19.00 uri, Galerija ŠKUC

 

V uvodnem delu bomo poskušali osvetliti dejavnost in produkcijo filmske redakcije ŠKUC s kratko predstavitvijo in tudi s priložnostno razstavo plakatov. Dokumentacija o tem pomembnem dogajanju namreč ni zbrana oz. ohranjena, hkrati pa tudi večina filmov Škucove produkcije ni dosegljivih ali vključenih v Filmski arhiv. Predvsem pa si bomo ogledali nekatere filme, ki so manj poznani, pa zato nič manj zanimivi.

 

Program filmov je pripravila Barbara Borčić, ki bo uvodoma predstavila tudi delovanje filmske redakcije ŠKUC.

 

Janez pl. Laibacher: Pankrti: Kruha in iger

Super 8, 18 f/s, krOM prod., 1977/80, 1:55 min.

 

Kras 88, (16 mm) 35 mm, Viba film in ŠKUC, 1979/81, 8 min.

Skupinski projekt 15 avtorjev (Gorazd Barbič, Bratko Bibič, Radovan Čok, Marko Derganc, Bojan Kandolf, Bojan Kastelic, Nela Malečkar, Mirjam Milharčič, Andrej Morovič, Vera Pejovič, Hanna Preuss, Franci Slak, Elda Stanič, Zorko Škvor, Bojan Žorga)

 

Davorin Marc: Ja, ne vem

Super8, nemi, barvni, 1980, 15 min.

 

Igor Virovac: No Fun

Super 8, č-b, ŠKUC, 1983, 14 min.

Naredil tudi barvni video in video instalacijo z istim naslovom.

 


Zvonko Čoh: Poljubi mehka me radirka

35mm, 1:37, Viba film, 1984, 6 min.
 

Vasja Bibič: Od tod do večnosti

Super 8, ŠKUC, 1984, 3 min.

 

Marko Kovačič: Part II

Super 8, ŠKUC, Ljubljana 1985, 16 min.

 

 

Z odprtjem lastnih prostorov na Starem trgu 21 v Ljubljani leta 1978 je dejavnost ŠKUC-a zaživela posebej v tistih sekcijah, ki so za svoj program najbolj rabile stalen prostor in stalno občinstvo, med njimi zlasti filmska in likovna. V naslednjih letih je Škucova filmska dejavnost (produkcija, program in distribucija) postala referenca in je pomembno sooblikovala ljubljansko alternativno sceno. Filmska sekcija je vključevala številne avtorje, redaktorje in sodelavce, sčasoma si je pridobila zvesto občinstvo in imela v reviji Ekran stalno rubriko z naslovom »Škucova vitrina«. V prvi polovici 80. let je bilo v ŠKUC-u prikazanih veliko avtorskih in eksperimentalnih filmov, ki jih ni bilo moč videti drugje. Ciklusi, retrospektive, opusi, tematski izbori in mali festivali so sprožali diskusije in spodbudili marsikateri film, video ali tekst. To živahno delovanje je temeljilo na odprtosti za nove filmske produkcijske forme in umetniške eksperimente in na strokovno oblikovanem mednarodnem programu, zraven pa je bil tudi poskus, da se razbije monopol Viba filma in da se vzpostavi prvi art kino in alternativno distribucijo: od Usher nočnih videoprojekcij filmov, Kina Slavica, Škucove kinoteke in Video kino kluba Škuc na Kersnikovi 4 do prikazovanja Škucovih filmov na festivalih, delovnih akcijah in mednarodnih centrih …

 

Filmska sekcija/redakcija ŠKUC v okviru ljubljanske alternativne scene (1979–1985)

Leta 1974 je bil v okviru ŠKUC-a ustanovljen Center za študentski amaterski film (> Center za študentski film), ki se konec 70. let preimenuje v filmsko sekcijo/redakcijo (sredi 80. let v Emotion film) in 1982. prejme nagrado Zlata ptica. Med letoma 1979 in 1985 je bila programsko in produkcijsko še prav posebej aktivna: V nizu treh preimenovanj je mogoče prepoznati ambicijo, da filmska redakcija postane relevanten subjekt slovenske kulture, ki bo s svojim delovanjem pokrival tisto, kar je na področju filmske kulture drugačno, alternativno in eksperimentalno. In to v smislu tako produktivne kot tudi reproduktivne razsežnosti filma oziroma kinematografije. (Silvan Furlan, Razgledi, 18. 12. 1992)

 

Redaktorji in sodelavci

Zorko Škvor, Bratko Bibič, Gorazd Barbič, Franci Slak, Slobodan Valentinčič, Bogdan Lešnik, Janko Virant, Bojan Žorga, Vasja Bibič, Hermej Gobec, Nerina Kocjančič, Dane Hočevar

 

Avtorji filmov

Davorin Marc, Janko Virant, Vasja Bibič, Marko Kovačič, Bojan Žorga, OM produkcija, Franci Slak, Andrej Morovič, Zvonko Čoh in Milan Erič, Iztok Šmajs, Matjaž Weingerl, Mojca Dreu

 

Filmski program (izbor)

Ciklusi in serije: novi nemški film, jugoslovanski črni val, angleški in kanadski eksperimentalni film, Tretji rajh v filmih ZRN in Italije, filmska avantgarda …

Predstavitve: Belasz Studio iz Budimpešte, Millenium center iz New Yorka, Škucova in jugoslovanska produkcija: Gotovac, Faktor, Galeta, Petek, Jovanovič, Šimunič, Slak, Robar Dorin, Virant, Marc, Valentinčič, Zdravič, Memon, Žorga …

Opusi in retrospektive: Fassbinder, Herzog, Pasolini, Marguerite Duras, Tavernier, McLaren, Jon Jost, Lothar Lambert, Warhol, Žilnik, Wenders, Rosa von Praunheim …

Festivali in tematski izbori: The End (filmi Francija Slaka in razstava vizualij gostov, 1981), Lov na mamuta (Festival jugoslovanskega alternativnega filma – OM produkcije in gostov, 1983), Sweet Movie (filmi po izboru Hermeja Gobca, 1984), Šest udarcev Šaolina (Majda Širca, 1985), Magnus. Homoseksualnost in klutura (filmski program: 1984, 1985, 1986) … 

 
Priporočamo