VODSTVO | Umetnost v Sloveniji 2005–2015 | Vladimir Vidmar
19. februar 2016 | 17:00
#
#
#
#
#
#
#
#
#

KRIZE IN NOVI ZAČETKI | Umetnost v Sloveniji 2005-2015

22. 12. 2015 - 3. 4. 2016
Kustosi razstave: Bojana Piškur, Igor Španjol, Vladimir Vidmar

 

Vabimo vas na javno vodstvo po razstavi v petek, 19. februarja 2016 ob 17. uri v +MSUM-u. Vodil bo so-kustos razstave Vladimir Vidmar.  Program četrtkovih javnih vodstev in drugih dogodkov ob razstavi si lahko ogledate na povezavi RAZSTAVNI PROGRAM.Razstava se loteva novejšega časa in pojavov, ki se oblikujejo v neposredni sedanjosti. Njen namen je izoblikovati selekcioniran pogled na dogajanja in poskusiti definirati glavne pojave in razvojne težnje sodobne umetnosti v Sloveniji v zadnjem desetletju. S sodelovanjem več strokovnjakov in poznavalcev umetnostnega dogajanja, smo se lotili nadaljevanja razstavne trilogije izpred desetih let, ko smo med letoma 2003 in 2005 v Moderni galeriji predstavili glavne tokove v vizualni umetnosti in na sorodnih področjih po letu 1975. Razstavo smo bolj kot klasičen pregled posameznih obdobij, fenomenov in področij izoblikovali kot problemsko interpretacijo, tj. poskusili smo identificirati temeljne in najzanimivejše probleme sodobne umetnosti v Sloveniji ter njena presečišča ali protislovja.

 
Priporočamo