MG+MSUM

RAZSTAVA | Portret Jugoslavije v stilu skupine Art & Language
Od 28. avgusta 2019
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Vir: Arhiv SKC / foto: Aleksandra Mirčić

 

Razstave v okviru Poletne šole: Veliki premik: devetdeseta leta. Avantgarde v Vzhodni Evropi in njihova dediščina

 

Odprtje: Sreda, 28. avgusta 2019, ob 20. uri

Lokacija: Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

 

Leta 1975 so trije člani newyorške sekcije skupine Art & Language (Michael Corris, Jill Breakstone, Andrew Menard) obiskali Beograd in v sodelovanju z jugoslovanskimi konceptualnimi umetniki skušali indeksirati terminologijo, ki se je uporabljala v diskusijah o protislovjih znotraj kulturnih organizacij v samoupravnem socializmu.

 

Skupina Art & Language je bila ustanovljena konec 60. let, praksa njenih članov pa je bila usmerjena primarno v prevpraševanje statusa diskurza, jezika in teoretičnih konceptov, ki so vplivali na umetniška dela. Ta prizadevanja so vodila v bolj ekspliciten politični aktivizem, ki je poleg tega zahteval tudi prevpraševanje organizacijskih, ideoloških in političnih aspektov umetniškega dela. Bistvo aktivnosti skupine v 70. letih je bilo razumeti protislovje med umetnostnimi praksami, ki jih mediirata jezik in diskurz, ter kulturnimi institucijami, med najbolj reprezentativna umetniška dela tega obdobja pa sodi serija »Indeksov«, s katerimi je skupina hotela prikazati oblike institucionalne in ideološke mediacije. Praksa Art & Language je s politizacijo konceptualne umetnosti pridobila mednarodno in socialno dimenzijo ter se razširila prek meja New Yorka in Londona. Prav ta mednarodna dimenzija je bila razlog za obisk Jugoslavije, v okviru katerega je skupina želela ugotoviti, kako so se konceptualni umetniki, ki so delovali v socialističnih pogojih dela, soočali s problemi državnih kulturnih institucij. Natančneje je šlo za eksperimentalno poizvedbo, kako so umetniki sami razumeli socialna vprašanja. To srečanje je bilo drugačno od običajnih »reprezentacijskih« projektov, ki so lokalno dinamiko zreducirali na nacionalna vprašanja. Glavna tema projekta je sicer bila kritika »kulturnega imperializma«, vendar si je skupina poleg tega prizadevala razpreti prostor za umetnost, ki je ne bi mediirale državne ustanove. Na globalni ravni je indeksiranje samoupravljanja (čeprav projekt nikoli ni bil zaključen) spodkopavalo ideološke postulate politike hladne vojne, saj so ameriški in jugoslovanski umetniki komunicirali prek kanalov zunaj nacionalnodržavnih institucij. Ta projekt je oktobra leta 1975 v Beogradu močno vplival ne le na konceptualne umetnike (zlasti Gorana Đorđevića in Zorana Popovića), temveč tudi na teoretike samoupravljanja, ki so v zlatih časih prevpraševanja birokratizacije kulture brali članke časopisa The Fox, ki je pod uredništvom skupine Art & Language objavljal spise umetnikov.

 

Namen razstave »Portret Jugoslavije v stilu skupine Art & Language« je, da bi z obstoječim arhivskim gradivom in dokumenti, kot so transkripcije, fotografije, pisma, zvočni posnetki, knjige, pamfleti, videoposnetki in druga efemera, aktualizirali omenjeno srečanje in izpostavili obsežen vpliv teh trdnih stališč o konceptualni umetnosti, ki bi jih danes lahko uporabili tako za prevpraševanje statusa nacionalne reprezentacije kot na bolj temeljni ravni za prevpraševanje neinstitucionalnih umetnostih praks, ki »do države vzpostavljajo distanco«. Nadalje s to manj znano epizodo pristnega mednarodnega duha konceptualizma lahko osvetlimo mednarodnost jugoslovanskega samoupravljanja ter si bolje predstavljamo, kako so umetniki razumeli kulturne dimenzije tega eksperimentalnega socializma.

 

 

Kustos razstave je Sezgin Boynik.

 

Sezgin Boynik je umetnostni teoretik in založnik, ki deluje v Helsinkih. Doktoriral je na temo kulturne politike jugoslovanske »črnovalovlske« kinematografije. Bil je sourednik zbornika Nationalism and Contemporary Art: Critical Reader (MM & Exit, 2007) in History of Punk and Underground in Turkey (BAS, 2008). Med njegovimi nedavnimi publikacijami so Noise After Babel: Language Unrestrained (Spector Books, 2015, z Minno Henriksson), In the Belly of the Beast: Art & Language New York Project (Rab-Rab Journal let. 4, št. 2, 2017, z Michaelom Corrisom) in Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin's Language (Rab-Rab Press, 2018). Zdaj pripravlja monografijo o teoretskem in političnem kontekstu skupine Black Audio Film Collective z naslovom Living with Contradictions: Contemporary Art and Nationalism in zbirko jugoslovanske konkretne poezije, ki bo izšla kot posebna številka revije OEI Journal.  Boynik je tudi urednik revije Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art in neodvisne založniške platforme v Helsinkih Rab-Rab Press (www.rabrab.fi).