MG+MSUM

RAZSTAVA | Stojan Kerbler: Retrospektiva
25. september 2018 — 13. januar 2019
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Stojan Kerbler

Retrospektiva

 

Odprtje: 25. oktober 2018, ob 20.00 uri, Moderna galerija, Ljubljana

Trajanje razstave: 25. oktober 2018 — 13. januar 2019

 

Kustosinja: Lara Štrumej

VABILO [PDF]

 

Stojan Kerbler je ena osrednjih osebnosti v polju fotografije na Slovenskem v zadnjih petdesetih letih, in v Moderni galeriji smo ob njegovem življenjskem jubileju, osemdesetletnici, ki jo bo praznoval 23. novembra letos, pripravili veliko pregledno razstavo.

 

Pričujoča retrospektiva je prvi tako obsežen pogled v nizu njegovih razstav. Zajema širok časovni razpon Kerblerjevega ustvarjanja, od poznih petdesetih let minulega stoletja do leta 2014. Posamični cikli se na razstavi nizajo kronološko: začnejo se v prvi dvorani z najzgodnejšimi, javnosti do zdaj neznanimi fotografijami domačinov s Ptujske Gore s konca petdesetih let, v katerih so že vidni zametki njegovih poznejših ustvarjalnih odločitev, potem sledijo fotografije iz njegovega študijskega obdobja v Ljubljani (1960–1964), ko so ga pritegovali drobni dogodki v življenju malega človeka, in Portreti s ptujskih ulic, ko so nastali nekateri njegovi prvi antološki portreti otrok. Osrednja dvorana je namenjena cikloma, ki pomenita Kerblerjev ustvarjalni zenit, to sta Haložani in Koline. Razstava nato prek portretov fotografov in t. i. tovarniških fotografij preide k zadnjemu pomembnejšemu ciklu Dvorišča, v katerem so Kerblerja pritegnile sledi časa, naplastene na fasadah hiš starodavnega Ptuja.

 

Retrospektiva kaže, kako je mojster iskal ustrezen fotografski jezik; kako so po eni strani stroga narava njegovega videnja in njegova humanost, po drugi pa njegov notranji razvoj pogojevali spreminjanje in razvoj njegovega fotografskega izraza ali, povedano drugače, kako so tematske in slogovne premene njegovih ciklov notranje utemeljene in logične.

 

Razstavo in katalog je zasnovala kustosinja Moderne galerije Lara Štrumej, tudi avtorica enega od prispevkov v katalogu. Druga dva sta izpod peres publicistke Alenke Puhar, avtorice knjige Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju (1982), ter pesnika in pisatelja Aleš Štegra, Kerblerjevega someščana na Ptuju.

Bibliografijo o fotografu je prispevala Bojana Rogina, kustosinja Moderne galerije.

 

Alenka Puhar je družbeno klimo šestdesetih let pri nas, ko so nastali Kerblerjevi prvi antološki portreti otrok, osvetlila z vidika nekaterih kritičnih prispevkov v sočasni publicistiki in literarnih delih, v katerih so avtorji razkrivali resnične okoliščine na revnem in nerazvitem podeželju. Šteger, ki so ga prav Kerblerjeve fotografije ptujskih dvorišč navdihnile k pisanju njegove najnovejše knjige Kar sem videl na Ptuju in drugod, je v zamahu literata prispeval pronicljiv razmislek o mojstrovem zadnjem pomembnejšem ciklu Dvorišča.

 

Lara Štrumej Kerblerjev opus utemeljuje v fotografovi uglašenosti s Halozami in njihovimi prebivalci. Velik pomen pripisuje vplivu Fotokluba Maribor na prelomu šestdesetih v sedemdeseta leta, ko sta se v Kerblerju utrdili ustvarjalna samozavest in prepričanje, da je na pravi poti. Kmalu zatem je namreč pričel fotografirati v Halozah, kjer je v iskanju vsebinsko zgoščene, etične in obenem estetske pripovedi o resnici haloškega življenja, kot jo je dojemal sam, razvil svoj zreli fotografski jezik, prepoznaven tako po tematiki kot po neangažirani, svojevrstni lirični dokumentarnosti.

 

Na razstavi in v katalogu smo dali prostor tudi Kerblerjevi besedi; zanj značilne lapidarne misli, ki spremljajo nekatere fotografije, pomenijo dragocen vpogled v naravo njegovih intencij, ki so ga vodile pri odločitvah, kaj in kako fotografirati.

 

Na razstavo je vključenih 174 fotografij, v vitrinah je razgrnjena bogata bera revij, katalogov in drugih publikacij s prispevki o Kerblerjevem delu, ogledati pa si je mogoče tudi dva dokumentarna filma o fotografu, Haložani, srečanja s fotografom Stojanom Kerblerjem in haloško družino (1985) režiserja Bogdana Mrovljeta in Trenutki večnosti: Stojan Kerbler, fotograf z domačega dvorišča (2002) režiserja Slavka Hrena.  

 

 

Na dan odprtja razstave bodo na policah knjigarne v Moderni galeriji tudi že izvodi najnovejše knjige Stojana Kerblerja in Aleša Štegra Kar sem videl na Ptuju in drugod, ki jo je izdala Založba Pivec. 

 

 

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 
Priporočamo