Staš Kleindienst: Muzej trenutka, 2016
#

Staš Kleindienst

1979, Idrija, živi v Ljubljani

 

Muzej trenutka, 2016

akril na zidu

 

Kaj je trenutek, ki že takoj, ko se zgodi, postane artefakt? Ko ni več zamika, prek katerega dobi svoje ime in prevzame atribute tega imena, ampak je že v hipu svojega nastanka kontekstualiziran, kategoriziran, komodificiran? Trenutek, ki »živi« zgolj zato, da prek umeščanja svoje podobe konstituira sodobno subjektiviteto. Povedano drugače, subjekt, ki je konstituiran iz trenutkov/artefaktov je kuriran, umetno oživljen, postavljen na ogled, podvržen reprezentaciji, kajti le na tak način se lahko umešča v simbolni red družbe.