MG+MSUM

UMETNOST NA DELU | Skupščinska razprava in delavnici
23. september 2022 med 11. in 15. uro
#

UMETNOST NA DELU 
Skupščinska razprava in delavnici
 
Petek, 23. september 2022
Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Skupščinska razprava: 11:00–12:30
Delavnici: 13:30–15:00

Skupščinska razprava: Umetnost na delu
Moderatorka: Biljana Tanurovska – Kjulavkovski
11:00–12:30 

Območja nekdanje Jugoslavije si poleg skupne zgodovine delijo tudi podobno izkušnjo bolj ali manj brutalne integracije v zahodni kapitalistični trg. Kulturni modeli večine držav so kompleksen konglomerat ostankov samoupravnih socialističnih struktur javnih zavodov in samostojnih kulturnih delavk in delavcev v kombinaciji z neoliberalnim projektnim delovanjem in prekarizacijo, ki ne omogoča dostojnega življenja. 

Pri tem vsi niso prizadeti enako, saj so izkušnje specifičnih poklicev in življenjskih okoliščin faktor dodatnega zatiranja. Individualni primeri so tako zgolj simptom širše težave nedelujočega sistema, v katerem socialno najranljivejši ne morejo več preživeti, delovanje v kulturi pa postaja čedalje bolj razredno pogojeno. 

Kaj lahko v taki situaciji za izboljšanje razmer naredijo institucije v kulturi nevladnega in javnega sektorja? Kako se lahko organizirajo delavke in delavci tako v javnih zavodih kot nevladnih organizacijah, samozaposleni in tisti brez ustreznih pogodbenih razmerij? In predvsem, kaj mora za sistematično izboljšanje pogojev dela v umetnosti storiti politika? 

Na skupščini bomo začeli razpravo s posamezniki in kolektivi iz Slovenije in nekdanje Jugoslavije, ki se s temo umetnosti in dela ukvarjajo že leta. Težava je tu, med nami, in če želimo, da ustvarjalke in ustvarjalci lahko delujejo v ustreznih pogojih, se moramo soočiti tudi z neprijetnimi vprašanji.


Delavnica 1: Zagovorniške politike in spremembe kulturnega modela
Moderator: Miha Zadnikar
13:30–15:00

V situaciji individualizacije postfordističnega dela, ko delavke in delavci nastopajo brez delovnega mesta in neposrednega nadrejenega in ko se prekarnost zažira ne le v pogoje dela, temveč tudi v življenje in odnose, je treba na novo premisliti možnosti organiziranja delavk in delavcev v kulturi. Kako je videti boj za delavske pravice v 21. stoletju in kaj se lahko naučimo drug od drugega?

Delavnica 2: Organiziranje delavk in delavcev v kulturi
Moderatorka: Vida Knežević
13:30–15:00

Oblastniški diskurz nas sili v razumevanje nezmožnosti preživetja v kulturi prek polja individualnih porazov. V resnici je jasno, da gre za sistemsko težavo, zato mora biti tudi rešitev zanjo sistemska, in ne individualizirana. Kaj so primeri dobre prakse varovanja delavskih pravic v kulturi na območju nekdanje Jugoslavije, kakšne konkretne spremembe kulturnega modela potrebujemo danes in kako jih lahko dosežemo?

Če želite sodelovati na skupščinski razpravi, se prijavite na: izobrazevanje@mg-lj.si
Prosimo, napišite tudi, na kateri delavnici želite sodelovati. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Priporočamo